Gamtosauginio audito vaidmuo gamtotvarkos procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtosauginio audito vaidmuo gamtotvarkos procese
Alternative Title:
Role of nature conservation audit in the nature management process
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2010, Nr. 3, p. 145-161
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas gamtotvarkos vaidmuo tarptautinėje aplinkos apsaugos politikoje, įgyvendinant pagrindinį gamtotvarkai keliamą tikslą – užtikrinti realią gamtos vertybių apsaugą. Vadovaujantis užsienio šalių mokslininkų bei gamtosaugos profesionalų idėjomis ir patirtimi, straipsnyje analizuojami gamtotvarkos procesai globaliu, regioniniu ir vietiniu lygmeniu. Pagrindžiamas kontrolės, kaip strateginio proceso sudedamosios dalies, neatsiejamumas detalizuojant tiriamąjį gamtotvarkos proceso atvejį. Įvertinta gamtosauginio audito reikšmė gamtotvarkos politikos matmenų kontekste. Tyrimui atlikti parengta atvejui pritaikyta teorinė ir empirinė metodologija. Atliktas Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų tarnautojų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojų nuomonių dėl gamtotvarkos proceso gerinimo tyrimas. Vertinamos bendradarbiavimo galimybės, parengtos vadybinės rekomendacijos bei išskirtos didesnio veiksmingumo orientacinės kryptys. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gamtos apsauga; Gamtosauginis auditas; Gamtotvarka; Natura 2000; Natura 2000, gamtos apsauga; Saugomos teritorijos; Environmental audits; Management plan audit; Natura 2000; Nature management; Nature protection; Protected areas.

EN[...] The role of nature management in global environmental policy and its aim to implement the real protection of natural values are discussed in the paper. The idea to implement the audit of protected sites under the management plans is new in Lithuania. There is no scientific and practical literature on this issue. As stated by foreign researchers, such a kind of audit is a review of the planning, execution/implementation, and, if applicable, the results (impacts, outcomes, and iterations) of a conservation project or program. What is more, they highlight that a regular audit as an essential part of such systems can help achieve better management results. The analysis of nature management processes on global, regional and local scales is carried out taking into account the ideas and practical experience of foreign research and nature protection professionals. By a case study of the investigated nature management process, the role of control as a concurrent of strategic processes is grounded. The significance of nature protection audit is assessed in the context of the outlines of nature protection policy. The theoretical and empirical methodology of investigation is elaborated. A survey of the opinions of the officers of governmental bodies of the Republic of Lithuania and the staff of NGOs on the amendment of nature management process is carried out. At the end of this paper, the possibilities of partnership are evaluated and the recommendations for nature management as well as the approaches leading towards the effectiveness of its process are formulated. [From the publication]

ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32767
Updated:
2018-12-17 12:54:32
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: