Strateginis planavimas Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių veikloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Strateginis planavimas Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių veikloje
Alternative Title:
Strategic planning in activity of local action groups of Šiauliai county
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2010, 2010, p. 640-647
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kaimo plėtra; Strateginis planavimas; Vietos veiklos grupė; Vietos veiklos grupės; Šiauliai; Local action group; Local action groups; Rural development; Siauliai; Strategic planning.
Keywords:
LT
Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Ūkio plėtra / Economic development; Strateginis planavimas; Vietos veiklos grupė; Vietos veiklos grupės.
EN
Local action group; Local action groups; Rural development; Siauliai; Strategic planning.
Summary / Abstract:

LTStrateginis planavimas yra sudėtingiausias strategijos rengimo ciklo etapas dėl jį sudarančių elementų gausos bei tiesioginės priklausomybės vienas nuo kito. Straipsnio tikslas - identifikuoti strateginio planavimo ypatumus Šiaulių apskrities vietos veiklos grupėse (VVG). Rengiant vietos plėtros strategiją, būtina laikytis kaimo plėtros principų, nuo kurių labai priklauso kaimo plėtros sėkmė. Visos Šiaulių apskrities VVG, rengdamos plėtros strategijas, daugiau ar mažiau atsižvelgė į visus kaimo plėtros principus, tačiau siekiant užtikrinti sėkmingesnę Šiaulių apskrities kaimiškųjų vietovių plėtrą, VVG turėtų labiau išplėsti tarptautinius ryšius su kitomis ES šalių bendruomenėmis bei daugiau dėmesio skirti socialinėms inovacijoms kaimo vietovėse. Atlikta strategijų analizė leidžia teigti, kad ne visi daugelio Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių strategijose numatyti tikslai gali būti įgyvendinti dėl neišsamiai įvertintų išorės aplinkos permainose slypinčių galimybių ir grėsmių. Tinkamas gyventojų poreikių nustatymas siejamas su panaudotų metodų įvairove bei teisingu duomenų interpretavimu. Šiuo atveju daugiausiai metodų panaudojo Akmenės VVG, todėl galima teigti, kad šios grupės strategija labiausiai atitinka gyventojų poreikius. Šiaulių apskrities vietos veiklos grupių misijos akcentuoja kaimo bendruomenių telkimą ir aktyvinimą, tačiau neatspindi pagrindinės VVG paskirties - vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo. Strategijų analizė parodė, kad tam tikrais strateginio planavimo klausimais reikalingos papildomos konsultacijos, seminarai.

ENThe article analyzes the strategic planning of local action groups (LAG), which occur within the local development strategy planning. The planning of these strategies started in 2004, when the rural development participators have come together in local action groups and began to implement the EU initiative LEADER+ Program. At that time, the strategic planning of localities in the presence of local development participators for Lithuanian local action groups was new, little known and therefore a complicated process. Currently in Lithuania is well underway the second period of LEADER program: all local action groups completed the integrated local development strategies and begun implementation of strategies (ones LAG publishes calls for applications for local projects, while others have supervised the implementation of projects approved by the National Payment Agency). This situation led to make the analysis of several local development strategies, in order to evaluate the abilities of strategic planning of rural development participators. For the analysis, it was selected prepared local development strategies of Akmenė, Joniškis, Šiauliai district, Pakruojis Partnership, Kelmė Area Partnership and Radviliškis Leader. [From the publication]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27807
Updated:
2018-12-17 12:46:58
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: