Policijos organizacijos darbuotojų profesinių vertybių ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos organizacijos darbuotojų profesinių vertybių ypatumai
Alternative Title:
Professional values in the Lithuanian police organization
In the Journal:
Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka [Public security and public order]. 2012, 7, p. 151-165
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Organizacijos vertybės; Policijos organizacija; Profesinės vertybės; Vertybės; Vertybės, profesinės vertybės, organizacijos vertybės, policijos organizacija, žinių organizacija; Žinių organizacija; Knowledge organization; Occupational values; Police organization; Values; Values, occupational values, police organization, knowledge organization.
Keywords:
LT
Organizacijos vertybės; Viešoji tvarka. Policija / Public order. Police; Profesinės vertybės; Vertybės; Žinių organizacija.
EN
Knowledge organization; Occupational values; Police organization; Values; Values, occupational values, police organization, knowledge organization.
Summary / Abstract:

LTVertybės yra visa apimantys įsitikinimai, kurie nulemia žmonių sprendimus ir elgesį. Vertybės organizacijoje – tai ilgalaikis tikėjimas, jungiantis organizacijos narius bendrai veiklai ir tikslo siekimui. Kiekvienas organizacijos narys jas turėtų suvokti, joms pritarti, jomis vadovautis. Todėl profesinės vertybės yra pagrindinis organizacijos kultūros elementas. Lietuvos policijos organizacijos darbuotojų profesinių vertybių tyrimui buvo sukurta metodika ir apklausti 199 Kauno miesto komisariatų pareigūnai. Ruošiant klausimyną remtasi Glomseth, R., Gottschalk, P., Hole A. S. (2010) išskirtomis policijos organizacijos vertybių dimensijomis, sudarančiomis 21 bipolinių vertybių skalę. Straipsnyje analizuojami profesinių vertybių sistemos ypatumai, nustatytos dominuojančios ir mažiau reikšmingos darbuotojų nuomone organizacijos vertybės. Ištirtos statutinės organizacijos darbuotojų vertybių hierarchija rodo, kad ši organizacija yra visiškai formalizuota, o jos veikla yra kontroliuojama ir numatoma. Tai daugiau biurokratinė, orientuota į stabilumą, nei žinių organizacija. Tyrimo metu nustatyti statutinės organizacijos darbuotojų vertybių sistemos ypatumai leidžia įvertinti esamą situaciją, numatyti poreikius vertybių sistemos pokyčiams ir rekomendacijas jų įgyvendinimui. [Iš leidinio]

ENOrganization's values are long-term belief of what is right and what is wrong, and what is desirable and valuable in work situation, they dictate behaviour of the members of the organization.. Therefore, professional values are a key element of organizational culture. The purpose of this paper is to present results from survey of the professional values of Lithuanian police organization's staff. A questionnaire was developed and interviewed 199 Kaunas city headquarters officers. 21 police organization's values were based on Glomseth, R., Gottschalk, P., Hole A. S. (2010) article. This paper analyzes the characteristics of professional values, the employees' perception about the dominant and less important occupational values. The results of the survey are quite similar with whose of Glomseth, R., Gottschalk, P., Hole A. S. (2010). Police officers stressed such professional values as time being firm, task orientation versus relation, security and integrity rather than effectiveness and productivity, formal communication preferable to informal, control rather than freedom, hierarchy rather than equality and empowerment, firm leadership, portent than changes. The hierarchy of professional values shows that the organization is fully formalized, and its activity is controlled and planned. It is more bureaucratic, focused on stability, nor the knowledge organization. [From the publication]

ISSN:
2029-1701
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41076
Updated:
2018-12-17 13:18:28
Metrics:
Views: 21    Downloads: 5
Export: