Occupational values in Lithuania police organization: managers' and employees' value congruence

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Occupational values in Lithuania police organization: managers' and employees' value congruence
Alternative Title:
Profesinės vertybės Lietuvos policijos organizacijoje: vadovų ir darbuotojų požiūris
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2013, 24 (5), p. 468-477
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Kultūros politika / Cultural policy; Viešoji tvarka ir saugumas / Public order and safety.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje pristatomi Lietuvos policijos organizacijos, esančios transformacijų laikotarpiu organizacijos vertybių tyrimo rezultatai. Tyrimu siekta išsiaiškinti policijos organizacijoje egzistuojančias vertybes, kaip jas suvokia ir vertina darbuotojai, nes tik aiškiai apibrėžtos ir įvardintos vertybės tampa vadybos priemone, padedančia tikslingai formuoti norimą darbuotojų elgesį. Tyrimo tikslas – išanalizuoti vienos iš Lietuvos policijos organizacijų, Kauno apskrities policijos komisariato vadovų ir darbuotojų organizacinių vertybių ypatumus, nustatyti statutinės organizacijos vertybių hierarchiją bei svarbiausias vertybes ir palyginti vadovų bei darbuotojų vertybinių požiūrių skirtumus. Organizacijos vertybėms tirti buvo sukurta metodika ir apklausti 199 Kauno apskrities komisariato pareigūnai: moterų buvo 92 – (46 ), vyrų – 107 (54 ). Respondentai pasiskirstė taip: specialistų – 70 , pareigūnų – 23 ir vadovų – 6,5 . Ruošiant klausimyną remtasi Glomseth, Gottschalk, Hole (2010) išskirtomis policijos organizacijos vertybių dimensijomis, sudarančiomis 21 bipolinių vertybių skalę. Straipsnyje analizuojami profesinių vertybių sistemos ypatumai, tirtos policijos organizacijos darbuotojų nuomonės apie organizacijos vertybes.[...].Tyrimo metu nustatyta darbuotojų statuso įtaka organizacijos vertybių suvokimui. Tarp statutinės organizacijos darbuotojų yra daugiau vertinimo panašumų nei tarp darbuotojų ir vadovų, tačiau tarp specialistų ir vadovų yra daugiau vertybių vertinimo sutapimų, nei tarp pareigūnų ir vadovų. Vadovai ir darbuotojai panašiai vertina tokius organizacinės kultūros elementus, kaip konfliktų organizacijoje analizavimą ir jų konstruktyvų sprendimą, rūpinimąsi gerais draugiškais santykiais kolektyve, skirtingų žmonių grupių bendradarbiavimą, vadovų atvirumą visų lygių darbuotojams, efektyvų laiko planavimą. Nustatyta, kad vertybių suvokimą veikia užimamos pareigos organizacijoje – daugiau panašiai suvoktų vertybių yra tarp vadovų ir specialistų bei specialistų ir pareigūnų. Vadovų ir specialistų nuomonė dažniau nei pareigūnų sutampa vertinant šias organizacines vertybes: rūpinimasis darbuotojų tobulėjimu, situacijų analizė ir planavimas bei įgūdžių ugdymas vardan darbuotojų saugumo, darbuotojų objektyvus, teisingas įvertinimas remiantis rezultatais. Taip pat matyti, kad tarp vadovų ir darbuotojų yra daugiau požiūrio į vertybes nesutapimų negu panašumų. Tiek tarp vadovų ir pareigūnų, tiek tarp vadovų ir specialistų yra tų pačių organizacinių vertybių vertinimo skirtumai. Vadovai mažiau negu pavaldiniai linkę manyti, kad organizacijoje vyksta nuolatinis strateginių tikslų ir prioritetų keitimas, neprisiėmimas atsakomybės už klaidas, slėpimas neigiamos informacijos nuo visuomenės, savo tikrų minčių ir jausmų raiškos nebuvimas, valdžia ir valdymas yra kelių individų ar grupių rankose. Šiuo klausimu pareigūnų ir specialistų nuomonės yra dažniau panašios. Tai kelia klausimą, ar vadovų deklaruojamos vertybės atspindi realų situacijos suvokimą ir kodėl darbuotojai skirtingai nuo vadovų vertina minėtas organizacines vertybes?[...]. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybės; Organizacijos vertybės; Policijos organizacija; Pokyčiai organizacijoje; Values; Organizational values; Police organization; Organizational transformation.

ENOrganizational values are long-term belief of what is right and what is wrong, and what is desirable and valuable in work situation. They dictate behaviour of members of the organization. Therefore, organizational values are a key element of organizational culture. The purpose of this paper is to present results from survey of the organisational values of Lithuanian police organization which is going through the process of organizational transfomation. That is why it is so important to identify how oficially expressed values, goals and norms of organization are shared among the members of the organization. A questionnaire was developed and 199 Kaunas city headquarters officers were interviewed. 21 police organizational values were based on Glomseth, R., Gottschalk, P., Hole A.S. (2010) police personnel occupational values. This paper analyzes the employees’ perception about the dominant and less important occupational values. The results of the survey show that police officers highlighted such professional values as time being firm, task orientation versus relation, security and integrity rather than effectiveness and productivity, formal communication preferable to informal, control rather than freedom, hierarchy rather than equality and empowerment, firm leadership and tradition versus changes. The hierarchy of occupational values shows that the organization is fully formalized, and its activity is controlled and planned. Status impact on the perception of value was determined - although employees similarly perceive organizational values, there are more similarities among proffesionals and managers than between first line officers and managers. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ee.24.5.3309
ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51579
Updated:
2018-12-17 13:37:41
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: