Šiuolaikinio viešojo valdymo pokyčių kryptys ir tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinio viešojo valdymo pokyčių kryptys ir tendencijos
Alternative Title:
Directions and tendencies of changes in modern public governance
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 30, p. 22-32
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - išanalizuoti viešojo valdymo pokyčius, suponuotus globalių reiškinių. Daugiausia dėmesio autorius skiria šiuolaikinio valdymo etapo reformų tikslams ir ideologijai, naujų teorinių paradigmų ir modelių atsiradimui ir jų pritaikymo valdymo praktikoje galimybių analizei. Kaip atskiras klausimas aptariama kita teorinė metodologinė problema - viešojo valdymo reformų efektyvumas. Kaip svarbiausia reformų efektyvumo sąlyga nurodoma viešojo sektoriaus permanentinis modernizavimas, naujų modernizavimo struktūros elementų atsiradimas. Viešojo valdymo kontekstas - naujoji viešoji vadyba kaip pagrindinė modernizavimo ideologija, todėl tiek vykstantys pokyčiai, tiek viešųjų institucijų pastangos yra analizuojamos remiantis naujosios viešosios vadybos teoriniais modeliavimo metodais ir prognozuojama naujosios viešosios vadybos evoliucijos į naująjį viešąjį valdymą pradinis etapas ir jo dimensijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Viešojo valdymo reforma; Modernizavimas; Naujoji viešoji vadyba; Viešasis valdymas; Public governance reforms; Modernization; New public management; Public governance.

ENPublic sector organizations carry out their activities in a constantly, incrementally changing environment of global society. In modern society, public sector organizations have been encouraged to change their role from the provider of services to the monitoring of other organizations that actually deliver those services. This is particularly true of local authorities who are encouraged by central government to deliver services through the voluntary or private sector. The evolution of New Public Management into new public governance means that public sector managers are acquiring the role of monitoring and control over other kinds of organizations and developing skills in managing contracts. Such an arrangement is blurring the boundary between the public and other sectors, between policy and administration. A major feature of the reforms and changes in the public sector is that we can see an evolution from new public management to new public governance in the start of the twenty-first century. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23852
Updated:
2018-12-20 23:25:26
Metrics:
Views: 46    Downloads: 10
Export: