Viešųjų programų ir projektų valdymas įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešųjų programų ir projektų valdymas įgyvendinant jaunimo politiką Lietuvoje
Alternative Title:
Public program and project management implementing youth policy in Lithuania
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2007, Nr. 1 (12), p. 210-219
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTJaunimo politikos instrumentai yra viešosios jaunimo programos, projektai ir problemų sprendimas, siejamas su veiksmingu programų ir projektų valdymu. Efektyvumo kriterijaus taikymas viešajame sektoriuje susijęs su „naujosios viešosios vadybos“ samprata. Tad norint įgyvendinti strateginį–programinį valdymą, reikia parengti efektyvias viešąsias programas ir projektus, sukurti jų įgyvendinimo struktūras, garantuoti išteklius, užtikrinti suinteresuotųjų pusių paramą. Straipsnyje siekiama išanalizuoti viešųjų programų ir projektų formavimo, įgyvendinimo, vertinimo, prognozavimo sistemų funkcionavimo principus ir problemas, siekiant efektyvaus jaunimo politikos Lietuvoje realizavimo. Pagrindiniai teisiniai dokumentai, reglamentuojantys jaunimo politikos viešųjų programų ir projektų valdymą, yra valdžios priimami sprendimai, strategijos, taip pat didelę įtaką turi Europos Sąjungos vykdoma politika ir jos sprendimai. Jaunimo programas ir projektus kuria ir įgyvendina ne tik valstybės institucijų darbuotojai, bet ir nevyriausybinių organizacijų vadovai, mokymo įstaigų darbuotojai. Lietuvoje kol kas mažai dėmesio skiriama programų rezultatams ir poveikiui įvertinti, nepakankamai reglamentuojamas tarpinstitucinių programų įgyvendinimo ataskaitų rengimas, neieškoma efektyvesnių išteklių panaudojimo būdų, neskatinimas programų valdymo kokybės gerinimas, stinga poveikio ilgalaikiams tikslams ir rezultatams vertinimo, veiklos atskaitose pasigendama rekomendacijų programų ištekliams efektyviau naudoti, nėra vertinama, kas įgyvendinant programą buvo atlikta gerai, kas nepasisekė.Reikšminiai žodžiai: Efektyvumas; Jaunimo politika; Naujas viešasis valdymas; Programos ir projeko vertinimas; Programų ir projektų vertinimas; Struktūra; Viešasis valdymas; Viešoji vadyba; Viešųjų programų ir projektų valdymas; Efficiency; New public management; Program and project evaluation; Public management; Public program and project management; Structure; Youth policy.

ENPublic youth programs and projects are youth policy instruments, and effective resolution of youth problems is associated with the efficiency of effective program and project management. The object of the article is public program and project management implementing youth policy in Lithuania. The aim of this article is to analyse public program and project formation, implementation, evaluation and prognostication systems, operating principles and problems by the efficiency implementing youth policy in Lithuania. [text from author]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38772
Updated:
2018-12-17 12:08:42
Metrics:
Views: 34    Downloads: 11
Export: