Public administration matters mokomoji specialybės (dalyko) anglų kalbos knyga, skirta Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo specialybės studentams, anglų kalbos dėstytojams bei visiems, siekiantiems patobulinti bendravimo įgūdžius anglų kalba įvairiomis viešojo administravimo ir politinėmis temomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Public administration matters: mokomoji specialybės (dalyko) anglų kalbos knyga, skirta Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo specialybės studentams, anglų kalbos dėstytojams bei visiems, siekiantiems patobulinti bendravimo įgūdžius anglų kalba įvairiomis viešojo administravimo ir politinėmis temomis
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Pages:
1 kompakt. diskas
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTMokomoji specialybės (dalyko) anglų kalbos knyga, skirta Socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo specialybės studentams, anglų kalbos dėstytojams bei visiems siekiantiems patobulinti bendravimo įgūdžius anglų kalba įvairiomis viešojo administravimo ir politinėmis temomis. Knygoje pateikiami tekstai (straipsniai iš visuomenės informavimo priemonių, įvairių politikų politinių kalbų garso įrašai ir kt.), kuriuose aptariami įvairūs viešojo administravimo ir politinių reiškinių aspektai. Knygos tikslas yra išmokyti studentus analizuoti ir suvokti tekstus, įvaldyti pagrindinius terminus, sugebėti diskutuoti aktualiomis šios srities temomis ir praplėsti savo viešojo administravimo ir politinių klausimų žinias. Knygoje nagrinėjami bendri viešojo administravimo aspektai, aptariama politika ir politikai Jungtinėje Karalystėje ir JAV. Išnagrinėtos politinių partijų sistemos, jų rėmimas, narystė Didžiojoje Britanijoje, JAV; Europos parlamentas; politinės partijos bei nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje. Daug dėmesio skirta JAV prezidento rinkimams ir rinkimams į Britanijos parlamentą. Detaliai apibūdinta JAV federalinė valdžia (vykdomoji, įstatymų leidžiamoji, teismų sistema). Supažindinama su Britanijos vietinių valdymo institucijų struktūra, atsakomybe bei finansavimu. Aprašoma Lietuvos savivaldybių institucija ir nagrinėjamos Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą ypatybės. Išnagrinėti korupcijos Britanijoje ir JAV atvejai. Knygą sudaro: įžanga, ištraukos iš užsienio leidinių, klausimai ir užduotys studentams, priedai ir rekomenduotinos literatūros sąrašas anglų kalba.Reikšminiai žodžiai.

ENThe English language subject schoolbook is intended for the students of public administration specialty of the Faculty of Social Sciences, teachers of English language and anybody, wishing to improve their English language communication skills in the public administration and political subjects are. The book provides the texts (mass media articles, phonograms of speeches by different politicians, etc.), discussing different aspects of public administration and political phenomena. The aim of the book is to teach the students to comprehend texts, master the main terms, be able to discuss on the relevant topics of the area and extend their knowledge of public administration and political issues. The book discusses the common aspects of public administration, politics and politicians of the United Kingdom and the USA, political parties systems, their support, membership in the Great Britain and the USA; the European Parliament; political parties and non-governmental organizations in Lithuania. Significant attention is dedicated to presidential elections in the USA and elections into the British Parliament. The book also provides a detailed characterization of the federal government of the USA (executive, legislative and courts system), gets the reader familiarized with the structure, responsibility and funding of British local government institutions and discusses the peculiarities of integration of Lithuania into the European Union. The book also describes the institution of local governments in Lithuania and discusses the peculiarities of integration of Lithuania into the European Union and provides an examination of cases of corruption in Great Britain and in the USA. The book includes the foreword, excerpts from foreign publications, questions and tasks for students, annexes and the list of recommended literature in the English language.

ISBN:
9986386918
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1670
Updated:
2013-04-28 15:31:55
Metrics:
Views: 36
Export: