Veiklos auditas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiklos auditas
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004.
Pages:
351 p
Notes:
Prieš antraštę: Lietuvos teisės universitetas. Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Audito turinys: Finansinis auditas; Veiklos auditas; Konstitucinis auditas — Veiklos audito kriterijai: 3E koncepcija; Kiekybinių efektyvumo ir veiksmingumo kriterijų formulavimo pagrindai; Kriterijų taikymas — Audito standartai: Finansų audito standartai; Etikos kodekso reikalavimai; Veiklos audito standartai — Audito problemos: Audito problemlų formulavimas; Preliminarus audito problemų aprašas — Auditorių darbo planavimas: Teoriniai planavimo aspektai; Audito tinklinio plano sudarymo pavyzdys; Veiklos audito strateginis planavimas — Duomenų atranka ir analizė: Kintamieji ir jų matavimo skalės; Imtys ir jų sudarymo būdai; Aprašomosios statistikos taikymo pagrindai; Matematinės statistikos pradmenys; Duomenų analizė; Porinių intervalų ar santykių skale matuojamų kintamųjų analizė — Audito ataskaitos rengimas — Audito proceso valdymas — Tarptautinės audito patirties apžvalga: Apibendrinta kai kurių valstybių patirtis; Kanados audito ypatumai; JAV audito ypatumai; Jungtinės Karalystės audito ypatumai — Programų vertinimas. Europos Sąjungos šalių apibendrinta patirtis — Pabaiga — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTVeiklos auditas - nauja kontrolės forma, aprėpianti viešojo sektoriaus institucijos atskirų sistemų ir visos valstybės veiklą. Šiuo metu jau beveik visos pasaulio valstybės atlieka veiklos auditą, tiesa, jis įvairiose šalyse skirtingai suprantamas ir vykdomas. Veiklos audito ypatumai išskiria šią audito rūšį kaip specifinę, naują, ir todėl reikalauja itin kruopščios analizės nustatant jo tikslus, turinį, procedūras, etapus, pasirenkant taikytiną metodologiją, metodus, įvairių duomenų apdorojimo būdus ir kt. Monografijoje išdėstyti pagrindiniai veiklos audito teoriniai pagrindai. Apibūdinta įvairių tipų audito - finansinio, veiklos ir konstitucinio - turinys bei ypatumai. Nagrinėjami veiklos audito kriterijai, išskiriant iš jų tris: ekonomiškumą, efektyvumą ir veiksmingumą. Aprašyti kiekybiniai šių kriterijų formavimo pagrindai ir pateikiama praktinių pavyzdžių. Analizuojami INTOSAI standartai bei auditorių etikos kodekso reikalavimai ir standartų taikymo ypatumai.Reikšminiai žodžiai: Veiklos auditas; Finansų auditas; Etikos kodeksas; Duomenų analizė; Operational audits; Financial audits; A code of ethics; Data analysis.

ENThe audit of activities is a new form of control, covering activities of individual systems of an institution of a public sector and the entire state. At present almost all the world’s countries perform activity audits, however, in different countries audit is understood and performed differently. The particularities of the audit of activities distinguish the type of audit as a new and specific area and therefore they require an especially thorough analysis for the purpose of identification of the objectives, content, procedures and phases of the audit by selecting the applicable methodology, methods, the ways for processing of different data, etc.. The monograph presents the main theoretic basics for audit of activities. The content and particularities of different types of audit, i. e. financial, activity and constitutional, are characterized. The criteria for audit of activities are examined by distinguishing the following three: cost-effectiveness, efficiency and effectiveness. The quantity basics for formation of the said criteria are described and practical examples are provided. The INTOSAI standards, the requirements of the code of ethics of auditors and the particularities of application of standards are analyzed.

ISBN:
9955563664
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13748
Updated:
2020-10-12 18:08:04
Metrics:
Views: 126    Downloads: 22
Export: