Mokyklos strategija : strateginio vystymo vadovas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos strategija: strateginio vystymo vadovas
Publication Data:
Kaunas : Žinių visuomenės institutas, 2003.
Pages:
183 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTStrategija - vadybinės veiklos „aukštasis pilotažas". Jai kurti reikia esminių vadybos mokslo žinių ir intuicijos, įžvalgos, drąsių kūrybinių sprendimų. Švietimo institucijos strategija - dar kompleksiškesnis dalykas, nes švietimo ir ugdymo esmė įneša savo savitumų. Mokyklos strateginio vystymo vadovą sudaro penkios dalys. Pirmojoje dalyje išaiškinama strategijos esmė. Antroje - analizuojama mokyklos strategijų įvairovė, pateikiama jos hierarchinė struktūra, ji iliustruojama pavyzdžiais. Trečioje dalyje pristatoma mokyklos strateginio valdymo esmė, svarbiausi elementai, proceso struktūra, aiškinama, kada tikslinga imtis strateginio planavimo, o kada apsiriboti strateginių gairių nustatymu. Leidinio ketvirtoji dalis yra skirta strategijos rengimo procesui. Pasitelkiant pavyzdžius, aiškinama, kaip formuluojama mokyklos misija, vizija, filosofija, kaip atliekama mokyklos išorinės ir vidinės aplinkos analizė, kaip sumaniai taikyti mokyklos stipriųjų, silpnųjų pusių, galimybių ir grėsmių analizės metodiką, kaip formuluoti strateginius tikslus ir uždavinius, kaip apsispręsti dėl strateginių alternatyvų ir pagaliau - kaip formuluoti strategiją. Penktoji dalis skirta strateginiam planui. Čia apžvelgiami pagrindiniai strategijos rengimo metodai, aiškinama, kuo strateginis planas skiriasi nuo strategijos, pateikiama ir aptariama strateginio plano struktūra. Paskutinis skyrius skirtas mokyklos strategijos rengimo procesui. Leidinio pabaigoje pristatomas aiškinamasis žodynėlis, kuriame apibrėžiami terminai, susieti ne tik su mokyklos strategija, bet ir su naujausiomis edukacinėmis idėjomis, kurių įdiegimui paprastai ir būna skirta mokyklos strategija.

ENThe strategy is the “aerobatics” of management activities. Substantial management knowledge and intuition, insight, brave creative solutions are required for its development. A strategy of a higher education institution is a more complex issue because the core of education and development makes it distinctive. The school strategic development manual consists of five parts. The first part explains the core of the strategy. The second one analyses the variety of school strategies, its hierarchical structure is presented, and it is illustrated with examples. The third part presents the core of the strategic management of a school, its main elements, process structure, explains when it is worth to start strategic planning and when establishment of strategic guidelines is sufficient. The fourth part of the publication is about the process of strategy development. It is explained through examples how a school’s mission, vision, philosophy are formulated, how the analysis of a school’s external and internal environment is performed, how to smartly use the methodology of a school’s strengths, weaknesses, opportunities and threats, how to formulate strategic aims and goals, how to make a decision about strategic alternatives and finally how to formulate a strategy. The fifth part is about a strategic plan. It reviews the main strategy development methods, explains in what way a strategic plan is different from a strategy, the structure of the strategic plan is provided and discussed. The last chapter deals with the process of school strategy development. At the end of the publication, a glossary is provided, where the notions related not only to the school’s strategy but also to the newest educational ideas, which are usually implemented by means of a school’s strategy, are defined.

ISBN:
9955964618
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9653
Updated:
2020-02-14 09:47:56
Metrics:
Views: 233
Export: