Viešojo sektoriaus valdymo tobulinimas plėtojant aukštąsias technologijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus valdymo tobulinimas plėtojant aukštąsias technologijas
Alternative Title:
Development of high technologies by improvement of public sector management
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2008, Nr. 3, p. 69-74
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Aukštosios technologijos; Valdymas; Valdymo tobulinimas; Viešasis sektorius; High technologies; High technology; Improving of management; Management; Public sector.
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies; Viešasis sektorius.
EN
High technology; High technologies; Improving of management; Public sector.
Summary / Abstract:

LTAukštųjų technologijų plėtra yra strategiškai svarbi sritis siekiant didinti nacionalinės ekonomikos efektyvumą ir užtikrinti šalies konkurencingumą. [...] Straipsnyje analizuojami viešojo sektoriaus vaidmens stiprinimo klausimai, siekiant užtikrinti efektyvią aukštųjų technologijų plėtrą. Išanalizavus aukštųjų technologijų plėtros valdymo sistemą, jungiančią strateginį planavimą, valdymo struktūrų projektavimą, jų veiklos organizavimą, daroma išvada, kad viena iš pagrindinių kliūčių, siekiant aukštųjų technologijų plėtros, yra nepakankamai veiksminga viešojo sektoriaus Aukštųjų technologijų plėtra yra strategiškai svarbi sritis siekiant didinti nacionalinės ekonomikos efektyvumą ir užtikrinti šalies konkurencingumą. Tai ypač svarbu mažoms valstybėms, kuriose nėra didelių gamtos turtų, materialinių ir darbo išteklių. Dėl aukštųjų technologijų sektoriaus savitumo vienas iš esminių jo sėkmingos plėtros veiksnių yra viešojo sektoriaus vaidmens ir įtakos stiprinimas. Straipsnyje analizuojami viešojo sektoriaus vaidmens stiprinimo klausimai, siekiant užtikrinti efektyvią aukštųjų technologijų plėtrą. Išanalizavus aukštųjų technologijų plėtros valdymo sistemą, jungiančią strateginį planavimą, valdymo struktūrų projektavimą, jų veiklos organizavimą, daroma išvada, kad viena iš pagrindinių kliūčių, siekiant aukštųjų technologijų plėtros, yra nepakankamai veiksminga viešojo sektoriaus veikla. Todėl šiuo metu nepakankamai efektyviai vykdomi aukštųjų technologijų plėtros planavimo, organizavimo ir kontrolės procesai, viešojo ir privataus sektoriaus bei mokslo integracijos procesai. [Iš leidinio]

ENHigh technologies development is strategically important to improving national economy effectiveness and ensuring the country˙s competitiveness. This is especially important to small countries that have neither many natural and material resources nor work force. Due to the specificity of the sector one of the essential factors for its successful development is strengthening the public sector and its influence. Therefore, this article analizes issues of increasing the role of the public sector seeking to ensure an efficient development of high technologies. Having analyzed the high technologies management system, which includes strategic planning, designing the management structure and organization of their activities, the conclusion is made that one of the main obstacles to the development of high technologies is an insufficient efficiency of the activity of the public sector. Therefore at the present time processes of planning, organizing and controlling the development of high technologies and the processes of integration of the private sector and sciences are not carried out effectively enough. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26599
Updated:
2013-09-05 14:57:25
Metrics:
Views: 15
Export: