Valstybės įmonės veiklos tobulinimo strateginiai prioritetai : VĮ Registrų centro Tauragės filialo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės įmonės veiklos tobulinimo strateginiai prioritetai: VĮ Registrų centro Tauragės filialo atvejis
Alternative Title:
Strategic priorities of the activity development of a state enterprise: case of Taurage branch of the State Enterprise "Centre of Registers”
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 684-693
Keywords:
LT
Nekilnojamas turtas; Nekilnojamasis turtas; Strategija; Strateginis valdymas; Valstybinės įmonės Registrų centras veiklos; Valstybinės įmonės veiklos; Veiklos plėtra; Veiklos pėtra; VĮ "Registrų centras".
EN
Activities of the State Enterprise Centre of Registers; Activities of the state enterprise; Activity development; Real estate; State Enterprise Centre of Registers; Strategic management; Strategy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas – suformuoti ir pagrįsti VĮ Registrų centro Tauragės filialo veiklos tobulinimo strateginius prioritetus. Tyrimas patvirtino prioritetą, kad norint užtikrinti kokybišką ir efektyvų klientų aptarnavimą VĮ Registrų centro Tauragės filiale didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas priėmimo skyriaus darbuotojams, jų kvalifikacijos kėlimui, nes jie suteikia pirminės informacijos paslaugas. 2010 m. įsigaliojo du labai svarbūs VĮ teisės aktai susiję su nekilnojamuoju turtu: žemės įstatymo ir statybos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymai. Tyrimo metu dar nebuvo naujomis nuostatomis pakeisti ir papildyti nekilnojamojo turto kadastro ir registro nuostatai, todėl tai padaryti būtina kuo greičiau. Gyventojų mokymas, supažindinimas su VĮ Registrų centro teikiamomis elektroninėmis paslaugomis gerintų įmonės veiklos efektyvumą, mažintų darbų atlikimo laiko kaštus. NETSVEP programa įmonėje jau veikia nuo 2009 m., tačiau susiduriama su problemomis. Pagrindinės problemos registruojant NETSVEP programa: sutarties, kaip elektroninio dokumento, įgyvendinimas; elektroninių dokumentų archyvo teisinio statuso suteikimas. Šia programa negalima naudotis, kada yra du ar daugiau turto savininkų, taip pat kada daiktas yra sujungiamas ar padalijamas. VĮ Registrų centre žmogiškieji ištekliai yra svarbi įmonės sudedamoji dalis. Norint tobulinti įmonės veiklą būtina skatinti darbuotojų bendravimą. Pagerinti veiklos efektyvumui reikalingas darbuotojas, kuris konsultuotų klientus, atsiradus problemoms su nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimo klausimais.

ENThis paper approaches the main aspects of strategic management, strategic management in the context of organisation activity development, information management as well as analyses and systematises theoretical and legal peculiarities of the theoretical and legal registration of real estate. The External Factor Evaluation has been carried out in order to reveal the strategic priorities in activity development of the State Enterprise "Centre of Registers". Empirical investigation based on the methods of document analysis and expert survey has been completed with respect to activities of the Tauragė branch of the State Enterprise "Centre of Registers" as well as possibilities of development of such activities. The conclusions have been drawn and grounded with reference to the expert opinion. Also the strategic priorities for development of activities of branch of the State Enterprise "Centre of Registers" have been formulated and grounded. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33720
Updated:
2018-12-17 13:07:49
Metrics:
Views: 51    Downloads: 4
Export: