Šiuolaikinė vadyba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė vadyba
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2010.
Pages:
215 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Šiuolaikinės vadybos teorija — Globalizacijos veiksnių tendencijos: Globali ekonomika; Globali rinka — Valstybės darnios raidos veiksnių valdymas: Valdymo sistema ir modeliavimas; Nacionalinė ekonomika; Nacionalinė rinka — Visuomenės savivalda: Savivaldos sistema ir modeliavimas; Darbas – optimizavimo pagrindas; Žmogaus gyvenimas; Šeimos raida; Organizacijos veiklos optimizavimas — Šiuolaikinės vadybos pasiekimai — Politinės aplinkos veiksnių tyrimas — Ekonominės aplinkos veiksnių tyrimas — Socialinės aplinkos veiksnių tyrimas — Tyrimo rezultatų apibendrinimas ir valstybių pasiekimai: Smulkaus ir vidutinio verslo aplinka Lietuvoje; Užsienio valstybių pasiekimai — Baigiamoji dalis — Literatūra — Rodyklė.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTXXI a. vyksta spartūs demokratizacijos ir vystymosi procesai, jų rezultatas – globaliekonomika ir rinka, kurios plėtra tiesiogiai susieta su pasaulio gamtiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais ir žmonėmis. Lietuvos ir užsienio mokslininkai iš esmės nėra ištyrę veiklos optimizavimo metodologijos, jos įgyvendinimo metodikos XXI a. globalios ekonomikos ir rinkos sąlygomis, kurios laiduotų demokratijos ir pažangos plėtros spartą Lietuvoje, o darnios valstybės ir visuomenės raidos rezultatai garantuotų šalies gyventojams bent vidutinį gyvenimo lygio rodiklį ir vidutinius gyvenimo lygio kokybės rodiklius Europos Sąjungos (ES) lygiu. Pritaikius efektyvią vadybą veiklai optimizuoti ir pasitelkus kitų valstybių patirtį, galima parengti darnios valstybės ir visuomenės raidos projektą tik keičiant Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuri laiduotų realų parengto projekto įgyvendinimą Lietuvoje. Darbo tyrimų tikslas – išanalizuoti teorines, praktines darnios valstybės ir visuomenės raidos galimybes veiklai optimizuoti ir jas pritaikyti Lietuvos sąlygomis. Darbe pateikiama darnios valstybės ir visuomenės raidos metodologija veiklai optimizuoti, jos įgyvendinimo metodika ir metodai, siekiama susisteminti kitų valstybių raidos rezultatus, juos apibendrinti ir palyginti su esama Lietuvos situacija, numatyti pagrindines kryptis ir prielaidas darnios valstybės bei visuomenės raidos projektui rengti vadovaujantis Konstitucija, pateikti išvadas, kurios padėtų optimizuoti veiklą, pakelti žmonių gyvenimo lygį ir pagerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje, ES ir pasaulio bendrijoje.Reikšminiai žodžiai: Darni valstybė; Globalizacija; Savivalda; Savivaldybės efektyvumas; Vadybos teorija; Valstybės valdymas; Veiklos optimizavimas; Viešasis valdymas; Visuomenės raida; Globalization; Lithuania; Management of municipal efficiency; Management theory; Performance optimization; Public management; Self-government; Society development; Sustainable state.

ENThe 21th c. witnesses rapid democratisation and development processes and their results – the global economy and market, the development of which directly depends on global natural, material, financial and human resources. Lithuanian and foreign scientists have not substantially analysed the methodology of activity optimisation and its implementation in the context of the 21st century’s economy and market, which would guarantee the speed of development of democracy and progress in Lithuania, and the results of the sustainable state and society would guarantee at least average standard of living for its residents. With the application of effective management aimed at activity optimisation and use of other states’ experience, a project of development of a sustainable state and society could be achieved by only changing the Constitution of the Republic of Lithuania which would guarantee the actual implementation of the project in Lithuania. The aim of the research is to analyse theoretical and practical possibilities for the development of a sustainable state and society and application thereof in Lithuania. The work presents the methodology of the optimisation of activities and its implementation methodology. The work also seeks to systemise results of the development of other states, to summarise them and compare with the current situation in Lithuania as well as to specify the key directions and preconditions for drafting the project of the development of a sustainable state and society in line with the Constitution, to submit conclusions, which could help optimise activities, to improve the standard of living and the quality of life in Lithuania, the EU and the global community.

ISBN:
9789955423904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24559
Updated:
2022-10-17 17:48:28
Metrics:
Views: 101    Downloads: 43
Export: