Šiuolaikiniai kultūros vadybos raidos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikiniai kultūros vadybos raidos aspektai
Alternative Title:
Modern aspects of cultural management development
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 2 (14), p. 99-106
Keywords:
LT
Kultūros politika / Cultural policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami aktualūs šiuolaikiniai kultūros vadybos raidos aspektai, plačiau nagrinėjant kultūros programų ir projektų planavimą, apibūdinant kultūros organizacinių struktūrų vietą ir reikšmę, analizuojant kultūros vadybą besiformuojančios rinkos perspektyvoje. Pabrėžiama, jog be kultūros visuomenė nėra įgali organizuoti savo gyvenimo, reprezentuoti individualias idėjas ar veiklą, tarpininkauti politikoje, netgi parduoti prekių. Akcentuojama, jog derinant tam tikrą kultūros sampratą su tam tikra vadybos samprata gaunamos visiškai skirtingos praktinės kultūros vadybos interpretacijos bei formos. Šiuolaikinių kultūros vadybos raidos aspektų analizė nors ir yra siejama su įvairių kultūros antropologų bei vadybos tyrinėtojų darbais turi būti nuolatos atnaujinama ir vystoma, atskirai dėmesį telkiant į ypatingą reikšmę kultūros vadybos rezultatams kuriančią planavimo funkciją, organizacines struktūras ir besivystančios ekonomikos kuriamas grėsmes bei teikiamas galimybes. Mokslinių teorinių kultūros vadybos raidos analizių nevykdoma pakankamai, todėl tai tampa viena esminių priežasčių, kodėl nėra deramai struktūrizuojami skirtingi kultūros srities vadybinių procesų tobulinimo būdai.Kultūros vadybos požiūriu globaliame pasaulyje patiriant ne tik finansinio ar struktūrinio tipo problemas, bet ir išgyvenant koncepcinio pobūdžio krizę, reikalinga orientuotis į įvairiapusišką kultūros vadybos raidos aspektų analizę, gvildenant kultūros vadybos modernizavimo problemas.Reikšminiai žodžiai: Kultūros programos; Kultūros projektai; Kultūros vadyba; Organizacinės struktūros; Planavimas; Cultural management; Cultural programs; Cultural projects; Organisation structures; Planning.

ENThe article analyses relevant modern aspects of culture management development by deeply analysing the planning of culture programme and projects, defining the place and essence of culture organisation structures, and analysing culture management from the perspective of the developing market. It is emphasised that society is not able to organise its life, represent individual ideas or activities, intermediate in politics or even sell goods without culture. The article also highlights that when combining a certain notion of culture with a certain management notion totally different interpretations and forms of practical culture management are received. Although the analysis of contemporary aspects of culture management development is related to works of various culture anthropologists and management investigators, it should be constantly renewed and developed with separate attention paid to the planning function, which is very significant for management results, organisational structures and perils and opportunities created by the developing economic. There is a shortage in scientific theoretical analyses of the development of culture management; therefore, it becomes one of the main reasons why different methods of improvement of culture management processes are not properly structured. From the point of view of culture management, when facing financial or structural problems in the world as well as undergoing a conceptual crisis, it is necessary to perform a through analysis of culture management development with special attention paid to problems of modernisation.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25011
Updated:
2018-12-17 12:38:39
Metrics:
Views: 47    Downloads: 10
Export: