Prognozavimas žemės ūkio sektoriaus strateginio valdymo dokumentuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prognozavimas žemės ūkio sektoriaus strateginio valdymo dokumentuose
Alternative Title:
Forecasting in the strategic management documents of agricultural sector
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2010, Nr. 3 (22), p. 50-57
Keywords:
LT
Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LTĮpusėjus 2007–2013 m. žemės ūkio sektoriaus programiniam laikotarpiui, pradedamos diskusijos kas gi sektoriaus laukia po 2013 m. Siekiant kuo geriau pasirengti naujam programiniam laikotarpiui, reikalingas išankstinis pasiruošimas strategijos rengimui. Šiame straipsnyje siekiama išryškinti prognozavimo svarbą rengiant žemės ūkio sektoriaus strateginio valdymo dokumentus, ištirti prognozavimo metodų naudojimą ankstesniuose žemės ūkio sektoriaus strateginiuose dokumentuose ir pateikti prielaidas prognozių kokybei ir jų teikiamai naudai didinti. Atliekant tyrimą buvo apžvelgti Lietuvos ir užsienio šalių autorių darbai prognozavimo strateginiame valdyme klausimais, išanalizuoti strateginiai žemės ūkio sektoriaus dokumentai ir įvertintas prognozavimo naudojimas juose. Tyrimo rezultate nustatyta, kad sistemiškas kompleksinis kiekybinių ir kokybinių prognozavimo metodų naudojimas gali pasitarnauti rengiant strategijas, o ypatingai naudingas yra scenarijų analizės metodas, kuris padeda objektyviai išrinkti geriausius strateginius sprendimus ateičiai. Tokiu būdu būsimosios žemės ūkio sektoriaus vystymosi strategijos pagrindu galėtų būti sistemiškos, kompleksiškos, moksliniais metodais paremtos žemės ūkio sektoriaus raidos prognozės ir aktualūs alternatyvūs žemės ūkio sektoriaus raidos scenarijai, paremti įvairiomis vidaus ir išorės veiksnių prielaidomis. Žemės ūkio politikams ir ja suinteresuotiems asmenims tai palengvintų racionalių ir objektyvių strateginių sprendimų priėmimą ir pagerintų jų kokybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prognozavimas; Strateginiai dokumentai; Žemės ūkio sektorius; Agricultural sector; Forecasting; Strategic documents.

ENIn the midway of the 2007–2013 Agricultural sector programming period, the new programming period starting from 2014 is already the subject of the debates. In order to be well prepared for the new programming period, it is necessary to start to work on strategy preparation beforehand. The paper seeks to highlight the importance of forecasting preparing strategic management documents of agricultural sector, to explore the usage of forecasting methods in the previous strategic documents of agricultural sector and to propose presumptions to improve forecast quality and increase its use. During the investigation Lithuanian and foreign literature on the forecasting in the strategic management issues was reviewed, strategic documents of agricultural sector starting from 2000 were analysed and the use of forecasting for strategic documents preparation was assessed. After the investigation carried out, it was identified, that systematic integrated quantitative and qualitative usage of the forecasting methods, could serve the creation of strategies, in particular useful could be the use of scenario analysis method, what helps to select the best objective strategic decisions for the future. Thus the basis for the future agricultural sector development strategy could be systematic, integrated, on scientific methods based agricultural sector development prognosis and actual alternative scenarios of the agricultural sector development, based on various internal and external assumptions. For the agricultural policy makers and stakeholders it would facilitate rational and objective strategic decisions making and improve their quality. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26733
Updated:
2018-12-17 12:44:34
Metrics:
Views: 21
Export: