Sprendimai šiuolaikinio viešojo valdymo evoliucijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sprendimai šiuolaikinio viešojo valdymo evoliucijoje
In the Book:
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikiniai teoretikai teigia, kad realizuojant (įgyvendinant) viešąją politiką esminiais, funkciniais, procesiniais elementais valstybės institucijų, viešojo sektoriaus ir bet kurios rūšies organizacijų veikloje yra sprendimai. Sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo kokybiniai parametrai neabejotinai daugiausiai įtakoja viešojo valdymo efektyvumą, t.y. viešojo valdymo esmė glūdi sprendimų priėmimo procese. Jeigu bandytume įvardinti akademinių viešojo sektoriaus studijų struktūrą ir ieškoti sprendimų teorijų ir praktinio taikymo analizės, tai neabejotinai reiktų išskirti viešųjų organizacijų teorijos, viešojo administravimo lyginamosios analizės, viešosios politikos bei įvairių rūšių išteklių (žmogiškųjų, finansinių ir kt.) vietą strateginio valdymo analizės struktūroje, kur sprendimų teorinis pagrindimas ir praktinis jų įgyvendinimas remiasi politiniais, vadybiniais bei teisiniais jų rengimo ir įgyvendinimo reguliavimo aspektais. Analizuojant šiuolaikinių viešojo valdymo sprendimų struktūrą sutinkami įvairūs požiūriai, determinuojančios nuostatos. Tačiau, neabejotinai, šiuolaikinių sprendirnų priėmimo ir įgyvendinimo teorine bazę sudaro naujosios viešosios vadybos evoliucionavimo į naująjį (gerą) viešąjį valdymą metodologinė argumentacija, siekiant išryškinti naujojo viešojo valdymo dedamąsias, apimančias sprendimų rengimo, analitinės bazės, informacinių-komunikacinių galimybių plėtrą, strateginio valdymo ir tinklaveikos sąveiką, demokratinių valdymo procesų institucionalizavimą, derinant tradicinės atstovaujamosios demokratijos ir modernių piliečių dalyvavimo valdymo organizavimo ir kontrolės formas, siekiančias užtikrinti esminių specifinių viešojo valdymo principų - skaidrumo, viešumo, centralizacijos ir decentralizacijos plėtotę. [Iš straipsnio, p. 71-72]Reikšminiai žodžiai: Viešasis valdymas; Sprendimai; Modernizavimas; Public administration; Decisions; Modernization.

ISBN:
9786094540509
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93072
Updated:
2022-01-06 21:27:57
Metrics:
Views: 41
Export: