1759 metų "Ziwato" vardažodžio linksniavimo sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1759 metų "Ziwato" vardažodžio linksniavimo sistema
Publication Data:
Vilnius, 2002
Pages:
141 lap.
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas - 1759 metų "Ziwato" ("Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa", 1759) vardažodis, t.y. daiktavardis, būdvardis, skaitvardis ir įvardis. Pagrindinis šio darbo tikslas yra aprašyti analizuojamo teksto vardažodžio linksniavimo sistemą ir pateikti rekonstruotą XVIII amžiaus vidurio kretingiškių tarmės vardažodžio morfologiją. Darbe lyginamos "Ziwato" tarmės ir dabartinės šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės vardažodžio kaitymo paradigmos, parodoma jų raida ir atskleidžiami kitimo motyvai bei priežastys. Darbas aktualus, nes jame pirmą kartą nuosekliai ir išsamiai aprašoma "Ziwato" vardažodžio linksniavimo sistema, t.y. tiriama XVIII amžiaus vidurio kretingiškių tarmės vardažodžio istorija. Svarbu ištirti ir aprašyti pasirinkto teksto vardažodžio morfologiją, nes būtent "Ziwatas" turėjo nemažai įtakos vėlesniems žemaičių autoriams, kurie kūrė tam tikrą žemaičių rašomosios kalbos tradiciją. Darbo reikšmę didina tai, kad lyginamos "Ziwato" ir dabartinės šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės vardažodžio kaitymo paradigmos, atkreipiamas dėmesys į lyginamų tarmių bendrybes ir skirtumus. Aprašomoji medžiaga ir lyginamosios tarmės faktai bei stebėjimai leidžia fiksuoti šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės vardažodžio raidos ypatumus. Apskritai šis darbas papildo ir patikslina šiaurės žemaičių istorinės morfologijos bei dialektologijos tyrimą. Šis darbas - tai bandymas išsamiai apžvelgti šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės vardažodžio raidos ypatumus nuo XVIII amžiaus vidurio iki šių dienų.

ENThe object of the paper is the nominals in publication “Ziwatas” in 1759 (“Ziwatas Pona yr Diewa musu Jezusa Christusa”, 1759): nouns, adjectives, numerals, and pronouns. The main purpose of this paper is to describe the declination system of nominals found in the text analysed and provide a reconstructed morphology of nominals used in Kretinga dialect in the middle of the 18th c. The paper compares the inflection paradigms characteristic to the dialect of the nominals in “Ziwatas” and that of the nominals in current North Samogitian (Kretinga) population; shows their development; and discloses the motives and the reasons of their changing. The work is relevant, because this is the first time when the declination system of nominals in “Ziwatas” was analysed and described so consistently and extensively; it researched the history of nominals in Kretinga dialect in the middle 18th c. Exploring and describing the morphology of nominals in this text is important, since “Ziwatas” made significant influence on later Samogitian authors who created certain tradition in written Samogitian. The significance of this paper increases due to the comparison of inflexion paradigms of nominals in “Ziwatas” and that in current North Samogitian (Kretinga) dialect paying attention to similarities and differences of dialects compared. The descriptive material, facts, and observations of the dialect compared allow fixing particularities characteristic to the development of nominals in North Samogitian (Kretinga) dialect. In general, this paper supplements and amends the research of North Samogitian historic morphology and dialectology. This paper attempts to extensively review particularities of the development of nominals in North Samogitian (Kretinga) dialect from the middle of the 18th c. till these days.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11354
Updated:
2020-03-05 12:48:05
Metrics:
Views: 4