"Knygos nobažnystės" daiktavardžių kaityba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Knygos nobažnystės" daiktavardžių kaityba
Alternative Title:
Inflection of nouns in "Knyga nobažnystės"
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 12, p. 20-45
Keywords:
LT
"Knyga nobažnystės"; Kaitybos kamienai; Linksniavimo tipai; Natūralioji linksniavimo tipų hierarchija; Reliacinė duomenų bazė; Senieji raštai; „Knyga nobažnystės“.
EN
"Knyga nobažnystės"; Declensional types; Inflection stems; Natural hierarchy of declensional types; Old texts; Relational database; „Knyga nobažnystės“.
Summary / Abstract:

LTNaudojantis autorės sukurta reliacine „Knygos nobažnystės“ morfologijos duomenų baze tiriama KN daiktavardžių kaityba. Pirmiausia daiktavardžiai suskirstyti pagal kaitybos kamienus, identifikuojamos ir apžvelgiamos visos, ir paradigminės, ir neparadigminės, formos, išlaikytos archajiškos formos ir naujovės, aptariamos atskirų KN dalių autorių kalbos skirtybės. Tada nustatomi linksniavimo tipai, jų tarpusavio sąveika ir natūralioji hierarchija. [Iš leidinio]

ENUsing the relational database of "Knyga nobažnystės“, morphology, created by author, KN noun inflection is investigated. First, nouns are divided by inflection stem, identified and reviewed all, paradigmatic and non-paradigmatic, forms, maintained archaic forms and innovations, the language differences of different KN parts are also dicussed. Then declensional types, their interaction and natural hierarchy are determined. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46021
Updated:
2021-02-05 20:46:25
Metrics:
Views: 77
Export: