Nieminen's law revisited

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Nieminen's law revisited
Alternative Title:
Dar kartą apie Niemineno dėsnį
In the Journal:
Baltistica. 2021, t. 56, Nr. 1, p. 5-18
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Prūsų kalba / Prussian language.
Summary / Abstract:

LTNiemineno dėsnis buvo balsio redukcijos rezultatas: baltų prokalbėje *-as žodžio gale buvo redukuotas į *-əs ir prarado galimybę turėti kirtį. Tai aiškina šiuos faktus: 1) mobiliųjų o-kam. vns. vard. kirčio vietą (lie. lángas, pr. Deywis/Deiws); 2) iio-kam. vns. vard. *-īs <*-iiəs (lie. ožỹs, pr. braydis); 3) s. lie. dgs. naud. -mus <*-məs; 4) mobiliųjų vardažodžių dgs. naud. kirčio vietą (lie. langàmus, pr. waikammans). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Niemineno dėsnis (Nieminen's law); Baltų kalbos; Senoji prūsų kalba; Kirčiavimas; Baltic language; Old Prussian language; Accent.

ENNieminen’s law was a matter of vowel reduction: in Proto-Baltic word-final *-as was reduced to *-əs and lost its capacity to carry the stress. This accounts for the following facts: 1) accent position in the nominative singular of mobile o-stems (Lith. lángas, OPr. Deywis/Deiws); 2) the iio-stem nominative singular *-īs <*-iiəs (Lith. ožỹs, OPr. braydis); 3) the Old Lithuanian dative plural -mus <*-məs; 4) accent position in the dative plural of mobile nouns (OLith. langàmus, OPr. waikammans). [From the publication]

DOI:
10.15388/baltistica.56.1.2427
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94153
Updated:
2022-04-03 09:21:28
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: