Punsko šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema XXI a. pradžioje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Punsko šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema XXI a. pradžioje
Alternative Title:
Noun declension system of the Puńsk subdialect in the begining of the 21st century
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Giminė; Kategorija; Linksniavimo sistema; Natūralioji morfologija; Pietų aukštaičiai; Skaičius; Category; Declension; Gender; Natural morphology; Noun; Number; Southern Aukštaitian.
Keywords:
LT
Aukštaičiai / Aukštaitian dialect; Giminė; Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kategorija; Lenkų kalba / Polish language; Natūralioji morfologija; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kaityba / Inflection.
EN
Category; Gender; Natural morphology; Number; Southern Aukštaitian.
Summary / Abstract:

LTNors apie Punsko šnektą nemažai rašyta įvairiais aspektais, tačiau dauguma paskelbtų darbų yra apžvalginio arba aprašomojo pobūdžio. Šiame straipsnyje aptariama dabartinės Punsko šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema ir jos pokyčiai, lyginant su kitų, ypač gretimų pietų aukštaičių šnektų situacija. Pirminė analizė rodo, kad tiriamoji šnekta yra panaši į pietų aukštaičių, gyvenančių Lietuvos vakarinėje dalyje, šnektą. Daugiau nei pusę XX a. izoliuota nuo pietų aukštaičių ir lietuvių kalbos vartojimo teritorijos Punsko šnektos daiktavardžio linksniavimo sistema nepatyrė didelių pokyčių ir išsaugojo archajiškas formas. Kita vertus, dėl lenkų kalbos įtakos skaičiaus, giminės ir linksnio kategorijos įgijo naujų požymių, ypač jaunosios kartos atveju. [versta iš angliškos santraukos]

ENIt is written a lot about the Punsk subdialects in different aspects, but most of the published works are review or descriptive type. This article discusses the current Punsk subdialect's noun declension system and some changes of it, compared to the others, especially to the adjacent Southern Aukštaitians dialects. As shows an initial analysis, the studied dialect has many common traits with the west area of the Southern Aukštaitians. Being isolated for more than a half of the 21st century the main Southern Aukštaitians and in general from the Lithuanian language area, the noun declension system did not change much and saved the archaic features. On the other hand, due to the influence of the Polish language, the number, the gender and the case categories gained new attributes, which are more found in the young people's speech. [From the publication]

ISBN:
9786094111587
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/55939
Updated:
2019-01-29 18:31:44
Metrics:
Views: 12
Export: