Daiktavardžių gramatinių kategorijų vartojimo dažnumas pietinėse pietų aukštaičių šnektose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Daiktavardžių gramatinių kategorijų vartojimo dažnumas pietinėse pietų aukštaičių šnektose
Alternative Title:
Frequency of use of the grammatical categories of nouns in the Southern dialects of South "Aukštaitians”
In the Book:
Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai / sudarė Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova. Vilnius: Petro ofsetas, 2012. p. 81-90. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai ; 4)
Keywords:
LT
Joniškis; Širvintos; Lietuva (Lithuania); Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTDabartinės lietuvių kalbos daiktavardžių gramatinių kategorijų (skaičiaus, giminės, linksnio) vartosenos tendencijos – vienas iš svarbių šiuolaikinės lietuvių kalbotyros tyrimo aspektų. Straipsnyje siekiama statistiškai įvertinti ir aptarti daiktavardžių kategorijų vartojimo dažnumo polinkius pietinių pietų aukštaičių šnekamojoje kalboje. Medžiaga imta iš straipsnio autorės sudarytos knygos „Marcinkonių šnektos tekstai“ (2006) ir „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno“ kartotekos. Iš nurodytų šaltinių iš viso užrašyta 16071 daiktavardžių linksnių forma. Taigi gramatinių kategorijų dažnumas padeda atskleisti tarmės (šnektos) universalijas ir pagrįsti stebėjimais paremtas prielaidas apie retus arba specifinius vartosenos atvejus. Pietinių pietų aukštaičių šnekamosios kalbos daiktavardžių skaičiaus ir giminės kategorijos vartojamos panašiai kaip netarminėje kalboje, šiaurinių širvintiškių ir Joniškio šnektose. Tačiau linksnio kategorija, kuri morfologijos teorijose laikoma viena iš sudėtingiausių, tirtina toliau, atsižvelgiant į įvairius veiksnius (daiktavardžių leksines reikšmes, linksnių funkcijas, kalbėjimo situaciją ir kt.).Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Giminė; Gramatinė kategorija; Linksnis; Skaičius; Žymėtumas; Case; Gender; Grammatical category; Markedness; Noun; Number.

ENThe tendencies of use of the grammatical categories of todays South Aukštaitians have not been comprehensively and systematically described yet. In the current paper, while referring t o the abundant material obtained from the southern dialects, the frequency of use of the categories of number, gender, and prepositions of nouns is discussed. The results of the research reveal that the categories of number and gender of nouns of the spoken language of the southern South Aukštaitians are used similarly as in the non-dialectal language as well as the dialects of North Širvintai and Joniškis. Their marked/unmarked relation is universal. The preposition is a far more complex grammatical category, and therefore should be further analyzed with regard to the lexical meanings of nouns, the functions of the prepositions, the situation of speech, etc. Only in this way can the relations of changes of the frequency of prepositions and the structure of nouns be revealed. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44006
Updated:
2017-01-18 09:10:10
Metrics:
Views: 46
Export: