Linksnių sinkretizmo ir analogijos vaidmuo kai kurių linksnių formų raidoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnių sinkretizmo ir analogijos vaidmuo kai kurių linksnių formų raidoje
Alternative Title:
Role of case syncretism and analogy in the evolution of some case forms
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 59-74
Keywords:
LT
Baltų kalbos; Linksniai; Sinkretizmas.
EN
Baltic languages; Case; Syncretism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama linksnių sinkretizmo ir analogijos įtaka linksnių raidai. Žemaičių šnektų i kamieno galūninio kirčiavimo daiktavardžių vienaskaitos vardininko forma (aus)-ie yra atsiradusi dėl ē kamieno galūninio kirčiavimo daiktavardžių vienaskaitos vardininko ir inesyvo sinkretinių formų poveikio. Tiek žemaičių i resp. (i)io ir C kamienų vienaskaitos inesyvo galūnė -ie, tiek aukštaičių -ėj(e), tiek latvių - ē (e) yra įsivesta iš ē kamieno vienaskaitos inesyvo vykstant ē ir i kamienų daiktavardžių mišimui. Kalbamoji galūnė pirmiausia pateko į i kamieno baritonų paradigmą, o vėliau buvo apibendrinta ir moteriškosios, ir vyriškosios giminės oksitonų paradigmoje. Kadangi iio kamieno senoji vienaskaitos galininko forma visame rytų baltų areale buvo pakeista i kamieno forma, žemaičių (ir jų artimesnių kaimynų) šnektose pagal susiformavusį i (ir C) kamieno vienaskaitos akuzatyvo ir inesyvo modelį inesyvo galūnė -ie buvo įsivesta ir į iio kamieno paradigmą. Daugelyje žemaičių šnektų i kamieno senoji daugiskaitos vietininko forma su -isu pagal ē kamieno modelį buvo perdirbta į formą su -ies(e). o kamieno vienaskaitos inesyvo forma (lauk)-e yra atsiradusi iš sintaksinės konstrukcijos lokatyvas *laukei + en –>*lauke + en –>lauken eliminuojant pirmojo komponento -e dėl (i)o kamieno būdvardžių ir gimininių įvardžių vienaskaitos naudininko ir inesyvo formų struktūros reguliuojamojo modelio poveikio. Latvių kalbos (i)o kamieno vienaskaitos lokatyvo formos galūnė -ā yra įsivesta iš (i)ā kamieno dėl (i)o ir (i)ā kamienų vienaskaitos iliatyvo formų neutralizacijos.

ENThe article explores the influence of syncretism of grammatical cases and analogy on the evolution of grammatical cases. In Samogitian speeches (aus)-ie of the nominative case in singular of i-stem end-accented nouns is the result of the influence of syncretic forms of the nominative and inessive cases in singular of ē-stem end-accented nouns. Both (i)io of i resp. and -ie of the inessive case in singular of C-stem nouns of the Samogitian dialect and -ėj(e) of the Aukštaitian dialect as well as Latvian -ē (e) were adopted from the inessive case in singular of ē-stem at the time of fusing ē and i-stem nouns. Spoken inflation first entered into the paradigm of i-stem baritones and later was embedded in the oxytone paradigm of feminine and masculine genders. Since the old inflection of the accusative case in singular of iio-stem in the entire Eastern Baltic area was replaced with the i-stem form, the Samogitian speeches (and closest neighbours) adopted -ie inflection of the inessive case in the paradigm of iio-stem by analogy with the accusative and inessive case model in singular for i (and C) stem nouns. Many Samogitian speeches replaced the old locative form in plural -isu for i-stem nouns with -ies(e) by analogy with ē-stem nouns. The singular inessive form of o-stem nouns (lauk)-e emerged from the syntactic construction locative *laukei + en –>*lauke + en –>lauken by eliminating the first -e because of the influence of the regulatory model of (i)o-stem adjectives and dative and inessive singular forms of gender-specific pronouns. Latvian -ā inflection of the locative case in singular for (i)o-stem words was adopted from (i)ā-stem because of the neutralisation of singular illative forms of (i)o and (i)ā-stem.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34092
Updated:
2018-12-17 10:45:41
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: