Linksnių sinkretizmo ir analogijos vaidmuo kai kurių linksnių formų raidoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Linksnių sinkretizmo ir analogijos vaidmuo kai kurių linksnių formų raidoje
Alternative Title:
Role of case syncretism and analogy in the evolution of some case forms
In the Journal:
Baltistica. 2000, t. 35, Nr. 1, p. 59-74
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Gramatika / Grammar; Latvių kalba / Latvian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama linksnių sinkretizmo ir analogijos įtaka linksnių raidai. Žemaičių šnektų i kamieno galūninio kirčiavimo daiktavardžių vienaskaitos vardininko forma (aus)-ie yra atsiradusi dėl ē kamieno galūninio kirčiavimo daiktavardžių vienaskaitos vardininko ir inesyvo sinkretinių formų poveikio. Tiek žemaičių i resp. (i)io ir C kamienų vienaskaitos inesyvo galūnė -ie, tiek aukštaičių -ėj(e), tiek latvių - ē (e) yra įsivesta iš ē kamieno vienaskaitos inesyvo vykstant ē ir i kamienų daiktavardžių mišimui. Kalbamoji galūnė pirmiausia pateko į i kamieno baritonų paradigmą, o vėliau buvo apibendrinta ir moteriškosios, ir vyriškosios giminės oksitonų paradigmoje. Kadangi iio kamieno senoji vienaskaitos galininko forma visame rytų baltų areale buvo pakeista i kamieno forma, žemaičių (ir jų artimesnių kaimynų) šnektose pagal susiformavusį i (ir C) kamieno vienaskaitos akuzatyvo ir inesyvo modelį inesyvo galūnė -ie buvo įsivesta ir į iio kamieno paradigmą. Daugelyje žemaičių šnektų i kamieno senoji daugiskaitos vietininko forma su -isu pagal ē kamieno modelį buvo perdirbta į formą su -ies(e). o kamieno vienaskaitos inesyvo forma (lauk)-e yra atsiradusi iš sintaksinės konstrukcijos lokatyvas *laukei + en –>*lauke + en –>lauken eliminuojant pirmojo komponento -e dėl (i)o kamieno būdvardžių ir gimininių įvardžių vienaskaitos naudininko ir inesyvo formų struktūros reguliuojamojo modelio poveikio. Latvių kalbos (i)o kamieno vienaskaitos lokatyvo formos galūnė -ā yra įsivesta iš (i)ā kamieno dėl (i)o ir (i)ā kamienų vienaskaitos iliatyvo formų neutralizacijos.Reikšminiai žodžiai: Baltų kalbos; Linksniai; Sinkretizmas; Baltic languages; Case; Syncretism.

ENThe article explores the influence of syncretism of grammatical cases and analogy on the evolution of grammatical cases. In Samogitian speeches (aus)-ie of the nominative case in singular of i-stem end-accented nouns is the result of the influence of syncretic forms of the nominative and inessive cases in singular of ē-stem end-accented nouns. Both (i)io of i resp. and -ie of the inessive case in singular of C-stem nouns of the Samogitian dialect and -ėj(e) of the Aukštaitian dialect as well as Latvian -ē (e) were adopted from the inessive case in singular of ē-stem at the time of fusing ē and i-stem nouns. Spoken inflation first entered into the paradigm of i-stem baritones and later was embedded in the oxytone paradigm of feminine and masculine genders. Since the old inflection of the accusative case in singular of iio-stem in the entire Eastern Baltic area was replaced with the i-stem form, the Samogitian speeches (and closest neighbours) adopted -ie inflection of the inessive case in the paradigm of iio-stem by analogy with the accusative and inessive case model in singular for i (and C) stem nouns. Many Samogitian speeches replaced the old locative form in plural -isu for i-stem nouns with -ies(e) by analogy with ē-stem nouns. The singular inessive form of o-stem nouns (lauk)-e emerged from the syntactic construction locative *laukei + en –>*lauke + en –>lauken by eliminating the first -e because of the influence of the regulatory model of (i)o-stem adjectives and dative and inessive singular forms of gender-specific pronouns. Latvian -ā inflection of the locative case in singular for (i)o-stem words was adopted from (i)ā-stem because of the neutralisation of singular illative forms of (i)o and (i)ā-stem.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34092
Updated:
2018-12-17 10:45:41
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: