Varėnos šnektos daiktavardžio morfologinio proceso (fleksinių formų) natūralumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varėnos šnektos daiktavardžio morfologinio proceso (fleksinių formų) natūralumas
Alternative Title:
Naturalness of morphological process (inflectional forms) in Varėna subdialect
In the Journal:
Lituanistica. 2014, Nr. 4, p. 238-251
Keywords:
LT
Varėna; Lietuva (Lithuania); Gramatika / Grammar; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTVarėnõs šnektos daiktavardžio morfologinio proceso (fleksinių formų) natūralumas iki šiol nėra tirtas ir aprašytas. Straipsnio tikslas – nustatyti šios šnektos daiktavardžių viso morfologinio proceso (fleksinių formų) skaidrumą; remiantis natūraliosios morfologijos teorijos principais, įvertinti ir aprašyti konstrukcinį linksnių formų ikoniškumą, daiktavardžio formų (vertikalųjį) ir galūnių (horizontalųjį) sinkretizmą. Varėnos šnektos fleksinių formų analizė parodė, kad ne visas morfologinis procesas (fleksinės formos) yra skaidrus – šnektoje esama neikoniškų ir sinkretinių formų, todėl netikslu būtų šnektos fleksinę sistemą laikyti idealiai natūralia. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Varėnos šnekta; Natūralioji morfologija; Konstrukcinis linksnių formų ikoniškumas; Vertikalusis (formų) sinkretizmas; Horizontalusis (galūnių) sinkretizmas; Varėna subdialect; Natural morphology; Constructive iconicity of case forms; Vertical (form) syncretism; Horizontal (inflectional) syncretism.

ENThe naturalness of morphological process (inflectional forms) in Varėna subdialect has not been researched and described so far. The goal of the article is to establish the transparency of the whole morphological process (inflectional forms) of nouns of this subdialect; following the principles of the theory of natural morphology, to evaluate and describe constructional iconicity of case forms, syncretism of noun forms (vertical) and inflections (horizontal). The analysis of inflectional forms in Varėna subdialect shows that not the whole morphological process (inflectional forms) is transparent – there are also non-iconic and synchronic forms in Varėna subdialect. Therefore, it would be inaccurate to consider the inflectional system of the subdialect as ideally natural. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v60i4.3033
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54838
Updated:
2018-12-17 13:49:21
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: