Žodžių su šaknimi tirg- semantika ir paplitimas latvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žodžių su šaknimi tirg- semantika ir paplitimas latvių kalboje
Alternative Title:
Semantics and distribution of words with the root tirg- in the Latvian language
In the Book:
Vėliau paskelbta leidinyje: Tarp Lietuvos ir Latvijos: lingvistinės paralelės / Regina Kvašytė. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2012. P. 288-304
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2010, t. 10, p. 268-281
Keywords:
LT
Latvių kalbos leksika; Lietuvių kalbos atitikmenys; Semantika; Terminai.
EN
Latvian lexis; Lithuanian equivalens; Lithuanian equivalents; Semantics; Terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje semantinės analizės metodu siekiama: išnagrinėti šaknies tirg- (tirdz-) paplitimą ir semantikos įvairovę latvių kalboje. Iš viso iš įvairių šaltinių surinkti 43 skirtingi žodžiai su šia šaknimi, kurių semantika: veiksmų ir / ar abstraktų pavadinimai, veikėjų pavadinimai, vietų ir / ar renginių pavadinimai. Šaknis yra patogi darybos požiūriu. Lengva sudaryti žodžių darybos eiles, pavyzdžiui, tirgotājs – lieltirgotājs, mazumtirgotājs, vairumtirgotājs; tirdzniecība – lieltirdzniecība, vairumtirdzniecība ir pan. Kiekvienoje semantinėje grupėje nesunku išskirti priešingos reikšmės poras: mazumtirgotājs – vairumtirgotājs (: tirgotājs); lieltirdzniecība – siktirdzniecība (: tirdzniecība) ir pan. Kai kurie tokie žodžiai yra virtę terminais. Be to, su šaknimi tirg- padaryti nauji vientisiniai latvių kalbos terminai, pavyzdžiui, tirgzinība, tirgvedība ir tirgdarbība kaip skolinio iš anglų kalbos marketingas pakaitai, taip pat tirgspēja, kuriuo galima keisti market ability. Latvių kalboje nemažai kalbamųjų žodžių turi sinonimus, daugelis jų yra su stilistinėmis pažymomis. Senąją reikšmę 'triukšmauti, kelti sambrūzdį' yra išsaugojęs žodis tirgošanās, o junginiui tirgus sieva, būdinga dar ir tai, kad jis tinkamas ir moteriai, ir vyrui apibūdinti. Perkeltinės reikšmės junginys melnais tirgus yra tapęs ekonomikos terminu. Žodis tirgus gali būti verčiamas į lietuvių kalbą atitikmenimis turgus, mugė, rinka. Nagrinėjant atitikmenis latvių ir lietuvių kalbose rasta atvejų, kai latvių kalbos žodį atitinka keli žodžiai lietuvių kalba, pvz. tirgotava – parduotuvė, krautuvė.

ENThe article attempts to analyse the spread of the root tirg- (tirdz-) and the diversity of semantics in the Latvian language by applying the method of semantic analysis. 43 different words with the above root, the semantics of which are denominations of actions and/or abstract phenomena, characters, places and/or events, were collected from various sources. The root is a convenient instrument for word formation. It is easy to form word formation lines, for example, tirgotājs – lieltirgotājs, mazumtirgotājs, vairumtirgotājs; etc. Every semantic group includes easily noticeable pairs of words which are similar in their composition but have opposite meanings: mazumtirgotājs – vairumtirgotājs (: tirgotājs, etc. Some of these words (or their particular meanings) have become terms. Moreover, recently coined Latvian terms (tirgzinība, tirgvedība, tirgdarbība, tirgspēja) have successfully substituted borrowings from the English language marketing, market ability. In Latvian, many of the mentioned words have synonyms, the majority of which are stylistically marked. The word tirgošanās has retained the old meaning of ‘making noise, causing a fuss’; the compound tirgus sieva, which is used in two meanings, also has a figurative meaning for characterisation of a woman or a man. The compound melnais tirgus, having a figurative meaning, has become an economic term. The word tirgus can be translated into Lithuanian by its equivalents turgus, mugė, rinka (the latter is used as an economic term). While investigating the equivalents of words with this root as well as their relations in the Latvian and Lithuanian languages, some cases were found when a Latvian word had several equivalent words in Lithuanian, e.g. tirgotava –parduotuvė, krautuvė.

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29076
Updated:
2019-12-10 15:02:51
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: