Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pietų aukštaičių u kamieno daiktavardžiai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Daiktavardžiai; Dialektologija; Dviskaita; Lietuvių kalbos tarmės; Linksnis; O- kamienai; Pietų aukštaičių šnektos; Tarminė morfologija; U kamienas; U-kamienai; Case; Dialectal morphology; Dialectology; Dialects of the Lithuanian language; Dual; Noun; Nouns; O-stems; Subdialects of Southern Aukštaitian; The subdialects of Southern Aukštaitian; U stem; U-stems.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Dviskaita; Lietuvių kalbos tarmės; Gramatika / Grammar; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Case; Dialectal morphology; Dialects of the Lithuanian language; Dual; O-stems; Subdialects of Southern Aukštaitian; U stem; U-stems.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama u kamieno daiktavardžių linksniavimo formų įvairovė pietų aukštaičių šnektose ir jų vartosenos dažnumas. Kadaise indoeuropiečių kalbose palyginti negausūs daiktavardžių u kamieno daiktavardžiai buvo trijų giminių – vyriškosios, moteriškosios ir bevardės. Dabartinėje lietuvių kalboje u kamieno formas turi tik vyriškosios giminės daiktavardžiai. Šis linksniavimo tipas negausus visose indoeuropiečių kalbose, todėl jį veikia produktyvesnis ǒ kamienas. Pagal daiktavardžių linksniavimo tipų hierarchiją ir u, ir ǒ kamienas priklauso vyriškajam tipui. Tai lemia abiejų kamienų sinchroninę ir diachroninę sąveiką bei suartėjimą. Ši tendencija būdinga ir pietų aukštaičių šnektoms. Pastebėta, kad u kamieno daiktavardžiai kai kurias linksnių formas dažniausiai linkę perimti iš ǒ kamieno; kai kurie ǒ kamieno daiktavardžiai įgyja naujų u kamieno formų. Iš viso analizuojamuose šaltiniuose rasti 5194 u kamieno daiktavardžių formų pavartojimo atvejai. Pietų aukštaičių šnektose funkcionuoja virš 10 u kamieno daiktavardžių. Plačiausiai vartojami alus, dangus, medus, vidus, viršus ir žmogus. Pietų aukštaičių šnektose pastebimas stiprus produktyviojo ǒ kamieno daiktavardžių poveikis u kamieno daiktavardžiams. Priešingos krypties sąveika gerokai silpnesnė. Senąsias u kamieno galūnes geriau išlaikė vienaskaitos formos. Daugiskaitos paradigmoje tvirčiau įsigalėjusios ǒ kamieno galūnės. Iš dviskaitos linksnių formų išlikęs tik galininkas, tačiau ir jis vartojamas retai. Didesnė u kamieno daiktavardžių formų įvairovė būdinga pietinei pietų aukštaičių arealo daliai ir periferinėms šnektoms.

ENThe u- stem nouns represent the small stem class of the subdialects of Southern Aukštaitian. The most common are their nominative and genitive singular and plural forms. The materials drawn from various sources attest to a variety of the forms of this declension. The u- stem forms are used in varying degrees side by side with o- stem forms. The singular forms are kept better. The causes for the variety of u- stem nouns can be various: the merger of inflectional forms, the natural hierarchy of the types of declension, the principles of the correspondence of the morphological system and of iconicity, nomina collectiva, etc. [text from author]

ISBN:
9788360517321
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36574
Updated:
2020-03-16 09:11:47
Metrics:
Views: 18
Export: