Rytų aukštaičių šiaurinių panevėžiškių daiktavardžio linksniavimo tipai ir jų kitimo tendencijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų aukštaičių šiaurinių panevėžiškių daiktavardžio linksniavimo tipai ir jų kitimo tendencijos
Alternative Title:
Noun declension types in the Eastern Aukštaitian subdialect of Northern panevėžiškiai and the tendencies of their change
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2016, t. 75, p. 205-223
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Šiauriniai panevėžiškiai; Natūralioji morfologija; Daiktavardžių kamienai; Kamienų hierarchija.
EN
Northern Panevėžiškiai Subdialect; Natural morphology; Noun stems; Stem hierarchy.
Summary / Abstract:

LTRytų aukštaičių šiaurinių panevėžiškių daiktavardžio linksniavimo sistema tirta labai menkai. Apskritai, iki šiol nėra paskelbta šios patarmės išsamių morfologijos tyrimų. Analizuojant bei aprašant rytų aukštaičių šiaurinių panevėžiškių kamienų tarpusavio sąveiką, jos tipus ir veikimo sąlygas, remiamasi natūraliosios morfologijos tyrimo metodais. Straipsnyje daiktavardžiai analizuoti sinchroniniu metodu, kurį 1977 m. pateikė Aleksas Girdenis ir Albertas Rosinas. Taikant maksimumų metodą, atliktas šiaurinių panevėžiškių patarmės hierarchinis fleksinių klasių grupavimas, nustatyti daiktavardžių linksniavimo tipai. [Iš leidinio]

ENThe noun declension system of the Eastern Aukštaitian Subdialect of Northern Panevėžiškiai has not been thoroughly studied. Generally speaking, there are no comprehensive studies addressing the morphology of this subdialect. The analysis and description of the interaction of stems in the Eastern Aukštaitian Subdialect of Northern Panevėžiškiai, its types and conditions resort to the Natural Morphology research methods. Nouns are analysed using the synchronic method first proposed by Girdenis and Rosinas in 1977. The hierarchical clustering of inflectional classes of the Northern Panevėžiškiai Subdialect was performed and noun declension types were determined using the maximum method. [From the publication]

ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63692
Updated:
2019-01-06 11:55:29
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: