Varėnos šnektos daiktavardžių fleksinės klasės ir jų hierarchija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varėnos šnektos daiktavardžių fleksinės klasės ir jų hierarchija
Alternative Title:
Inflectional classes of nouns in Varėna subdialect and their hierarchy
In the Journal:
Lituanistica. 2011, Nr. 3, p. 314-324
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Varėnos šnekta; Natūralioji morfologija; Daiktavardžių fleksinės klasės; Fleksinių klasių hierarchija; Varėna subdialect; Natural morphology; Inflectional classes of nouns; Hierarchy of inflectional classes.
Keywords:
LT
Fleksinių klasių hierarchija; Natūralioji morfologija; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Natural morphology; Varėna subdialect.
Summary / Abstract:

LTVarėnos šnektos daiktavardžių linksniavimo tvarka iki šiol nėra tirta. Pagrindinis straipsnio tikslas – aptarti šios šnektos daiktavardžių fleksines klases, nustatyti jų hierarchiją ir parodyti, kad tiriamoje šnektoje egzistuoja ne tik sąlyginė, bet ir natūrali daiktavardžių linksniavimo sistema. Varėnos šnektos daiktavardžiai analizuoti sinchroniniu aspektu remiantis A. Girdenio ir A. Rosino 1977 m. aprašyta metodika. Kiekviena daiktavardžių fleksinė klasė gretinta su visomis kitomis fleksinėmis klasėmis, aiškintasi, koks yra sutampančių linksnių galūnių skaičius, skaičiuotas linksnių vartojimo dažnis. Taikant maksimumų metodą atliktas hierarchinis fleksinių klasių grupavimas, nustatyti linksniavimo tipai. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad: 1) Varėnos šnektoje egzistuoja natūrali daiktavardžių linksniavimo sistema; 2) daiktavardžio linksniavimo tipai griežčiau diferencijuoti ne pagal gimines, bet pagal kamienus; 3) visiems linksniavimo tipams būdingas laipsniškas suartėjimas. [Iš leidinio]

ENThe order of noun declension in the Varėna subdialect has not been researched so far. The main goal of the study was to discuss the inflectional classes of nouns in this subdialect, to identify their hierarchy and to prove that not only a conditional but also a natural system of noun declension are characteristic of this subdialect. Nouns in the Varėna subdialect were analysed from the synchronic aspect, following the methodology described by A. Girdenis and A. Rosinas in 1977. Each inflectional class of nouns was compared with all the other inflectional classes, and an attempt was made to identify the number of coinciding declensional inflections and the frequency of declension use. The hierarchical grouping of inflectional classes was carried out applying the method of maximums, and the declension types were identified. The obtained results have shown that 1) a natural system of noun declension exists in the Varėna subdialect; 2) the types of noun declension are stricter differentiated not according to gender but according to stem; 3) gradual approximation is characteristic of all the types of declension. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32827
Updated:
2018-12-17 13:06:09
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: