Varėnos šnektos daiktavardžio skaičiaus kategorija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Varėnos šnektos daiktavardžio skaičiaus kategorija
Alternative Title:
Category of number of noun in Varėna sub-dialect
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2012, 1, p. 48-54
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Morfologija; Natūralioji morfologija; Skaičiaus kategorija; Skaičiaus varijavimas; Varėnos šnekta; Morphology; Natural morphology; Number category; The number category; Variations in number; Varėna sub-dialect; Varėna subdialect.
Keywords:
LT
Morfologija / Morphology; Natūralioji morfologija; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kaityba / Inflection.
EN
Morphology; Natural morphology; Number category; Varėna subdialect; Varėna sub-dialect; Variations in number.
Summary / Abstract:

LTVarėnos šnektos skaičiaus kategorija natūraliosios morfologijos požiūriu iki šiol nėra tirta ir aprašyta. Pagrindinis straipsnio tikslas – aptarti šios šnektos skaičiaus kategorijos struktūrą, remiantis empirine medžiaga, išskirti neįprasta skaičiaus forma pavartotų daiktavardžių semantines grupes, nustatyti skaičiaus varijavimo priežastis. Atlikta analizė parodė, kad: Varėnos šnektos skaičiaus kategorijos struktūrą sudaro vienaskaitos ir daugiskaitos opozicija, simbolizuojama skirtingų morfologinių gramatinės kategorijos žymiklių; dviskaita funkcionuoja kaip daugiskaitos semantinis pozicinis variantas; vienaskaita tam tikrame kontekste gali pakeisti daugiskaitą, taigi gali varijuoti; šio proceso rezultatas – nežymėtojo ir žymėtojo narių reikšminis vienumas. [Iš leidinio]

ENSo far the category of number and morphological variations in nouns of Varėna sub-dialect have not been investigated and described in terms of natural morphology. The main goal of the article is to discuss the category of number in this sub-dialect on the basis of the empiric data, to identify semantic groups of nouns that are used in an unusual form of the number as well as to state reasons for variations in the number category. The conducted analysis revealed that the structure of the category of number in Varėna sub-dialect is based on the opposition of the singular and the plural represented by different morphological markers of the grammatical category; the dual number functions only as a semantic positional variant of the plural; the singular may replace the plural in a certain context, thus, it may vary; the result of this process is a notional unity between the unmarked and marked members. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41563
Updated:
2019-02-23 15:00:37
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: