Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio kamienai ir jų hierarchija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurinių širvintiškių daiktavardžio kamienai ir jų hierarchija
Alternative Title:
Northern Širvintiškiai Noun Stems and Their Hierarchy
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 3, p. 435-450
Keywords:
LT
Gramatika / Grammar; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTDaiktavardžių kamienas laikomas savarankišku, jeigu jis bent vieno linksnio galūne skiriasi nuo kitų kamienų. Laikantis šios sąlygos, i ir priebalsinis kamienai skyla į vyriškąjį ir moteriškąjį, nes šių kamienų abi giminės turi skirtingų linksnių. Šiauriniai širvintiškiai geriau išlaikė oksitoninio kirčiavimo daiktavardžių kamienus. Dėl nekirčiuotų ilgųjų balsių trumpinimo, sąlyginio kirčio atitraukimo ir kitų priežasčių baritoninio kirčiavimo daiktavardžiai gerokai nutolo nuo pirmykščių paradigmų. Šiaurinių širvintiškių plote daiktavardžio kamienų yra mažiau negu bendrinėje kalboje ir daugelyje tarmių, nes u, a1 ir a2 kamienų daiktavardžiai linksniuojami vienodai – pagal a2 kamieną. Oksitoninio kirčiavimo daiktavardžiai yra a, a2, u, ā, ā, ē, im, if, Cm ir Cf kamienų. Baritoninio kirčiavimo daiktavardžiai turi tik šešis kamienus: a, a2, u, ā, ē, if. Daiktavardžio ā kamienas sutapo su ē kamienu, o im, Cm ir Cf kamienai neturi baritoninio kirčiavimo žodžių. Trimis metodais (maksimumų, minimumų ir vidurkių) sudaryti kamienų hierarchinio grupavimo „medžiai“ rodo, kad skiriasi trys daiktavardžių linksniavimo tipai: vyriškasis (a, a2, u kamienai), moteriškasis (ā, ā kamienai) ir mišrusis (im, if, Cm ir Cf kamienai). ē kamienas yra izoliuotas: jam priklauso moteriškosios giminės daiktavardžiai, bet pagal linksniavimą jis šiek tiek artimesnis mišriojo linksniavimo tipui. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Šiaurinių širvintiškių patarmė; Daiktavardžių kamienai; Hierarchinis kamienų grupavimas; Daiktavardžių linksniavimo tipai; Northern širvintiškiai subdialect; Noun stems; Hierarchic stem grouping; Types of noun declension.

ENA noun stem is considered to be independent if it differs from other stems by the ending of at least one case. On this condition, i and consonant stems split into masculine and feminine as both genders of these stems have different cases. Northern širvintiškiai have preserved the noun stems of oxitone accentuation better. Due to the shortening of unaccented long vowels, relative accent retraction and other reasons, nouns of baritone accentuation distanced from primary paradigms rather significantly. There are fewer noun stems in the area of Northern širvintiškiai than in standard Lithuanian and many other dialects because u, a1 and a2 stem nouns are declined in the same way – according toa2 stem. Nouns of oxitone accentuation are those of a, a2, u, ā, ā, ē, im, if, Cm and Cf stems. Nouns of baritone accentuation have only six stems: a, a2, u, ā, ē, if. The noun ā stem coincided with the ē stem, whereas im, Cm and Cf stems have no words of baritone accentuation. “Trees” of hierarchical grouping of stems, compiled by three methods (maximums, minimums and averages), show that three types of noun declention are distinguished: masculine (a, a2, u stems), feminine (ā, ā stems) and mixed (im, if, Cm and Cf stems). ē stem is isolated: nouns of feminine gender belong to it but it is closer to the mixed type according to declention.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4509
Updated:
2018-12-20 23:09:17
Metrics:
Views: 24
Export: