Mikalojaus Daukšos raštų intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai natūraliosios morfologijos požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Daukšos raštų intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai natūraliosios morfologijos požiūriu
Alternative Title:
Infixed and sta stem verbs in the texts of Mikalojus Daukša from the perspective of natural morphology
In the Journal:
Res humanitariae. 2012, t. 11, p. 151-172
Keywords:
LT
Mikalojus Daukša; Ikonografija / Iconography; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Mikalojaus Daukšos raštų trumposios šaknies intarpiniai ir „sta" kamieno veiksmažodžiai remiantis natūraliosios morfologijos principais. Iki šiol natūraliosios morfologijos teorijos taikytos lietuvių daiktavardžio sistemos studijoms, taigi tai pirmasis bandymas aptarti vieną svarbiausių lietuvių veiksmažodžio sistemos struktūrinių požymių – laiko kategoriją. Analizuojant M. Daukšos veiksmažodžių laiko raiškos ypatumus siekiama atskleisti veiksmažodžių raidos tendencijas ir motyvus remiantis tokiais natūraliosios morfologijos parametrais, kaip produktyvumas, ikoniškumas, fleksinių klasių stabilumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fleksinės; Fleksinės klasės; Ikoniškumas; Klasės; Laiko kategorija; M. Daukša; Natūralioji morfologija; Produktyvumas; Veiksmažodis; Šaknies struktūra; Iconicity; Inflectional class; M. Daukša; Natural morphology; Productivity; Root structure; Tense category; Verb.

ENArticle analyzes infixed and "sta" stem verbs registered in the texts of Mikalojus Daukša by applying principles of Natural Morphology. So far, these principles have been proposed for the Lithuanian noun system, so this article is the first attempt to consider tense category, which is one of the most significant structural peculiarities of Lithuanian verb system, from the perspective of Natural Morphology. The analysis of expressing tense category in Daukša’s texts has been carried out to reveal the tendencies and motives for verb development by applying such parameters of Natural Morphology as productivity, iconicity, stability of inflectional classes. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43368
Updated:
2018-12-17 13:22:41
Metrics:
Views: 26    Downloads: 3
Export: