Finansai ir investicijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansai ir investicijos
Edition:
3-asis atnauj. leid.
Publication Data:
Kaunas : Smaltija, 2009.
Pages:
904 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Finansų sistema. Pagrindinės finansų sąvokos — Žvilgsnis į istoriją — Finansų sistema, institucijos ir reguliavimas — Palūkanų normos — Rizika ir jos valdymas — Įmonės finansų valdymas — Finansų valdymo tikslai ir funkcijos — Pinigų laiko vertė — Įmonių finansų analizė — Biudžetų sudarymas ir finansinis prognozavimas — Trumpalaikis finansų valdymas — Ilgalaikis finansų valdymas — Kapitalo struktūra ir dividendų politika — Susijungimai ir įsigijimai — Įmonės veikla finansų rinkose. Investiciniai bankai — Įmonės vertinimas — Investicijų analizė ir valdymas — Investavimo samprata — Finansų rinkos organizacija: prekyba ir rinkos indeksai — Atsiskaitymai už sandorius ir mokėjimai — Investicijų portfelio valdymas — Efektyvios rinkos hipotezė — Investicijų objektai — Tarpbankinės rinkos instrumentai — Tarpbankiniai indėliai ir atpirkimo (repo) sandoriai — Banko akceptai ir depozitiniai sertifikatai — Eurorinkos finansiniai instrumentai — Vyriausybės finansiniai instrumentai — Municipaliniai finansiniai instrumentai — Vyriausybinių agentūrų finansiniai instrumentai — Hipotekos ir turtu garantuoti instrumentai — Įmonių obligacijos — Paprastosios akcijos — Konvertuojami finansiniai instrumentai —Išvestiniai instrumentai — Ateities ir išankstiniai sandoriai — Pasirinkimo sandoriai — Palūkanų normos apsikeitimo sandoriai ir kredito išvestiniai instrumentai — Valiutų rinka — Investiciniai fondai — Nekilnojamasis turtas ir kitos nelikvidžios investicijos — Investicijų analizė — Fundamentalioji analizė — Ekonomikos ir šakos analizė — Finansų krizių samprata ir analizė — Techninė analizė — Literatūra.
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansavimas / Financing; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Investicijos / Investments; Valdymas / Management; Valstybės finansai. Biudžetas / Public finance. Budget.
Summary / Abstract:

LTSkaitytojui pristatomas trečias patikslintas, pakoreguotas knygos leidimas, jame atnaujinta nemažai aktualios informacijos. Pateikiama daug informacijos apie naujus instrumentus, įstatymų pokyčius, naujas krizes. Knyga nepretenduoja būti pirminiu statistinės informacijos ar kitų duomenų šaltiniu. Knygos vienintelė tema - finansai ir investicijos. Supratęs ir įvertinęs šiuolaikinės Lietuvos ekonomikos pokyčius, autorius susieja atskirus finansų ir investicijų sričių klausimus į visumą. Visuomenės supratimas apie pinigus, finansus, investicijas, ekonomikos procesus gana menkas, todėl autorius rašo trumpai, paprastai, aiškiai, kad suprastų ir nespecialistai. Skaitytojų rankose - adaptuota informacija, padedanti orientuotis sudėtingame finansų procese. Knygą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateiktos finansų rinkų bendros koncepcijos - aprašoma finansų sistema, aiškinama, kas yra rizika, palūkanos. Antroje - nagrinėjama įmonės finansai, biudžetas, ilgalaikių investicijų planavimas ir pan. Trečioje dalyje aptariamos investicijos i finansų rinkos instrumentus ir jų valdymas. Knygoje daug nuorodų, kur rasti detalesnės informacijos vienu ar kitu klausimu. Ši knyga skirta daugelio įmonių vadovams ir finansininkams sprendžiant būtinus finansų valdymo klausimus: taikant efektyviausią finansavimo būdą, mažinant valiutos kurso nuostolius, įgyvendinant investicinius projektus, norint geriau suvokti savo įmonės finansinę būklę, investuojant laisvas lėšas, naudojant finansinius instrumentus. Leidinys taip pat skirtas ir studentams - visiems, ieškantiems informacijos vienoje vietoje.Reikšminiai žodžiai: Finansų sistema; įmonės finansų valdymas; Investicijų analizė ir valdymas; Valstybės finansai; Fundamentinė ir techninė analizės; System of finance; Management of coporate finance; Investment analysis; Public finance; Fundamental and technical analysis; Finansai; Investicijos; įmonė; Finansų valdymas; Finance; Investment; Enterprise and financial management.

ENThe reader is presented the third revised edition of the book where much important information was renewed. The book presents extensive information about new instruments, changes in legislature, and new crises. The book is not claimed to be the primary source of statistical or other kind of information. The only topic of the book is finance and investments. Having analyzed and assessed the changes in the modern Lithuanian economy, the author of the book links different issues of finance and investment into the whole. Society is poorly informed about money, finance, investments, processes of economy, therefore the writing style of the book is simple and clear so as the non-professionals can understand. Thus the readers are presented simplified information for navigating in the complex world of finances. The book consists of three parts. The first part gives the general concepts of finance market, including system of finance, risk, interest, etc. The second part analyses corporate finance, budget, long-term investment planning. The third part deals with investments in financial instruments and their control. There are lots of references in the book where to find more specific information on different topics. This book is intended for the managers and accountants of various companies to be used while dealing with the major financial issues, i.e. searching for the most effective way of funding, reducing losses incurred due to currency rate changes, carrying out investment projects, analyzing the financial status of the company, investing own resources, and using financial instruments. The publication can also be useful for the students and everyone looking for the information in one place.

ISBN:
9789955707646
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20219
Updated:
2020-11-12 22:25:15
Metrics:
Views: 832
Export: