Bendrojo pardavimo pelningumo kompleksinės analizės metodika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo pardavimo pelningumo kompleksinės analizės metodika
Alternative Title:
Methodology of complex analysis of return on sales
In the Journal:
Ekonomika. 2008, t. 81, p. 74-90
Keywords:
LT
Bendrasis pardavimo pelningumas; Bendrasis pelnas; Grynasis pardavimo pelningumas; Grynasis pardavimų pelningumas; Grynasis pelnas; Kompleksinė analizė; Kompleksinė analizė, veiksniai; Veiksniai.
EN
Complex analysis; Factor; Factors; Gross profit; Net profit; Return on net profit; Return on sales.
Summary / Abstract:

LTPardavimo pelningumo rodikliai yra vieni iš svarbiausių įmonių finansinę būklę ir veiklos rezultatus apibūdinančių rodiklių. Straipsnio tikslas – parengti bendrojo pardavimo pelningumo kompleksinės analizės metodiką, kurią naudodami įmonės vadovai galėtų nustatyti bendrojo pardavimo pelningumo pokyčius, juos lemiančius veiksnius ir priežastis. Rekomenduojama pardavimo pelningumo kompleksinės analizės schema apima: bendrojo pardavimo pelningumo veiksnių analizę; bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo ryšio analizę; bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo ir mokumo rodiklių ryšio analizę; bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo rodiklių vertinimą. Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką bendrajam pardavimo pelningumui ir jo pokyčiui, yra: a) pardavimo fizinė apimtis ir jos pasikeitimas, b) pardavimo asortimento struktūra ir jos pasikeitimas, c) parduotos produkcijos kainos ir jų pasikeitimas, d) parduotos produkcijos savikaina ir jos pasikeitimas. Atlikus bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo ryšio analizę nustatyta, kad tikslinga skaičiuoti šių rodiklių skirtumą, kuris gali rodyti įmonių vadovų neūkiškumą ir dideles valdymo išlaidas. Daugelio Lietuvos ekonominės veiklos įmonių bendrojo ir grynojo pardavimo pelningumo rodiklių skirtumai labai dideli, tai rodo esant nepanaudotų galimybių mažinti administracines valdymo išlaidas. Pardavimo pelningumo rodiklių vertinimo tyrimu buvo nustatyta, kad daugelio Lietuvos ekonominės veiklos įmonių labai maži grynojo pardavimo pelningumo rodikliai, tai rodo mažą konkurencingumą ir dideles administracines valdymo išlaidas.

ENThe sales profitability ratios are one of the most important ratios that determine the financial state and results of a company. The aim of the article is to make the complex analysis method for the gross profitability of sales that would allow the managers to determine the changes of the gross profitability of sales, its factors and reasons. The recommended analysis scheme for the gross profitability contains: the analysis of the factors of the gross profitability of sales; the analysis of the relationship between the gross and net profitability of sales; the analysis of the relationship between the gross and net profitability of sales and the solvency ratios; the evaluation of the ratios of the gross and net profitability of sales. The main factors that influence the gross profitability of sales and its changes are the following: a) physical extent of sales and its changes, b) the structure of stock range and its changes, c) the price of the sold production and its changes, d) the cost price of the production and its changes. After the analysis of the gross and net profitability of sales was performed, it was determined that the difference between ratios may reveal the mismanagement of the managers of companies and high management costs. The majority of Lithuanian economic companies shows big differences between gross and net profitability ratios that reveal the existing high administrative costs that may be lowered. The evaluation of profitability ratios of sales had revealed low net profitability rations in many Lithuanian economic companies; it explains low competitive ability and high administrative costs.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32204
Updated:
2018-12-17 12:23:03
Metrics:
Views: 43    Downloads: 32
Export: