The Problems of optimal capital structure formation in companies of the maritime industry sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Problems of optimal capital structure formation in companies of the maritime industry sector
Alternative Title:
Optimalios kapitalo struktūros formavimo problemos Lietuvos jūrinio sektoriaus verslo įmonėse
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2014, Nr. 2 (25), p. 77-87
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos optimalios kapitalo struktūros formavimo problemos. Suformuota kapitalo struktūra apibūdina ne tik skolinto bei nuosavo kapitalo santykį, bet kartu įvertina įmonės finansavimo šaltinius bei parodo įmonės vedamą finansavimo politiką. Nuo kapitalo struktūros labai daug priklauso ilgalaikė bendrovių finansinė sėkmė, rizikos ir pelningumo alternatyvos pasirinkimas. Įmonių vadovai turi nuolat stebėti kapitalo struktūrą, siekiant garantuoti veiklos stabilumą. Optimizuojant kapitalo struktūrą visada reikia atsižvelgti į tai, kaip finansinis sprendimas veiks akcijos rinkos kainą. Optimalios kapitalo struktūros klausimas labai svarbus darant sprendimus dėl naujų investicijų arba įmonės restruktūrizacijos. Jei įmonė jau turi optimalią struktūrą, naujas investicijas ji turi finansuoti su tokia pačia finansavimo šaltinių proporcija. Jei įmonė neturi optimalios struktūros, tai nauji finansavimo šaltiniai turi link jos vesti. Jei esama kapitalo struktūra yra nepatenkinama, gali tekti rekapilizuoti įmonę. Daroma prielaida, kad optimali kapitalo struktūra egzistuoja, nors paprastai ši problema vertinama gana prieštaringai. Rinkdamasi kapitalo struktūrą, įmonė analizuoja rizikos-pelningumo proporciją, o kokią riziką rinksis, sprendžia įmonės savininkai . Lietuvai, kaip jūrinei valstybei ir šiuo intensyvaus ūkio plėtros laikotarpiu, itin aktualu, kad jūrinio sektoriaus įmonių veikla būtų stabili. Todėl ypatingai svarbu analizuoti šių įmonių kapitalo struktūrą ir pateikti optimalios kapitalo struktūros modelį. Esminė uosto plėtros harmonizavimo aplinkybė reikalauja, kad jūrinio sektoriaus verslo įmonės tampų konkurencingomis Baltijos regione. Tai pareikalaus iš įmonių didelių finansinių investicijų, tiek nuosavų lėšų, tiek ir skolintų lėšų, kas iš esmės pakeis įmonių kapitalo struktūrą.Šis esminis veiksnys įtakoja ir apibrėžė mokslinio tyrimo svarbumą dėl optimalios kapitalo struktūros formavimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Jūrinis sektorius; Kapitalas; Kapitalo struktūra; Optimali kapitalo struktūra; Capital; Capital structure; Maritime industry; Optimal capital structure.

ENThe aim of this article the analysis of the optimal capital structure. The issue of optimal capital structure is highly important when making decisions on new investments or restructuring of a company. If a company already has optimal structure, its new investments should be financed with the same proportion of funding sources. If a company does not have optimal structure, then new financing sources have to lead towards such structure. If the existing capital structure is unsatisfactory, re-capitalisation of a company can be required. It is assumed that an optimal capital structure exists, although usually this issue is deemed rather controversial. When choosing the capital structure, a company analyses risk-profitability ratio, and owners of the company decide what specific level of risk will be chosen. capital structure reflects the corporate strategy and policy of formation of financing sources. One or another decisions that are made regarding capital structure in the process of formation of financing sources to large extent depend on business-specific features of a company, its level of competitiveness and business development strategy. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58725
Updated:
2021-01-27 14:14:49
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: