Makroekonominių rodiklių ir akcijų kainų tarpusavio ryšys Baltijos šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Makroekonominių rodiklių ir akcijų kainų tarpusavio ryšys Baltijos šalyse
Alternative Title:
Relations between macroeconomic indices and stock prices in the Baltic countries
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 692-699
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTAuganti ekonomika tapo svarbiu kriterijumi, kuriuo vertinama šalies plėtra, jos padėtis kaimynių atžvilgiu bei galimybė lygiaverčiui bendradarbiavimui verslo ir politikos pasaulyje. Įmonių pajėgumas, svarbumas šalies ūkiui, generuojamų finansinių išteklių dydis ir galiausiai sukuriama vertė, pelnas, atsispindi įmonių akcijų vertėje. Pelningai dirbančios bendrovės visada turi didelį akcijų vertės potencialą. Akcijų kainų ryšys su makroekonomika - tiesioginis. Šiam ryšiui nustatyti pasitelkiame koreliacijos metodą, kuris parodo statistinio ryšio tarp kintamųjų stiprumo matą. Surinkę duomenis iš makroekonomikos rodiklių statistinių šaltinių, gauname kelerių metų įvairius ekonominius rodiklius, kuriuos koreliacijos pagalba palyginę su akcijų vertėmis, atspindinčiomis OMX indekse, gauname tarpusavio priklausomybės stiprumą. Kuo didesnė gauta reikšmė, tuo didesnė tarpusavio priklausomybė tarp dviejų reikšmių. Šalies ekonomika atsispindi jos vertybinių popierių biržoje listinguojamų įmonių akcijų vertėje ir jų paklausoje. Tokiu būdu, naudojant akcijų kainų ir makroekonomikos rodiklių reikšmes, galime palyginti šalių ekonomikos lygį, įvertinti bei remiantis teoriniais bei praktiniais aspektais, pateikti ateities prognozes. Makroekonominiai procesai svarbūs akcijų dinamikai rinkoje. Gauti koreliacijos tyrimo rezultatai patvirtina teoriniuose šaltiniuose aprašomą tarpusavio priklausomybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Akcijos; Akcijų rinka; Vertybiniai popieriai; Vertybinių popierių rinka; Makroekonimika; Baltijos šalys (Baltic states); Stock prices; Stock market; Macroeconomic indices; The Baltic countries; Baltijos šalys (Baltic states).

ENGrowing economy became an important criterion that assesses the country's development, its situation in respect of the neighboring countries and the possibilities of equal cooperation in the world of business and politics. Enterprise capacity, its importance to the country‘s economy, the amount of generated financial resources and eventually produced value and profit are reflected in the stock price of the enterprise. Profitable enterprises always have a great stock value potential. There is a direct interrelation of stock prices with macroeconomic indices. In order to determine this interrelation, we invoke a correlation method that demonstrates the strength of this interrelation between the variables. By collecting data from statistical resources, we get various economic indices. Applying correlation these indices are compared with stock prices, which are reflected in OMX index, and so we get the strength of the interrelation. The larger is the obtained value, the stronger is the interrelation between the variables. The country's economy is reflected by the demand for stocks, i.e. by the value of the enterprises listed in the stock exchange. In this way, by employing the indices and macroeconomic variables, we can compare and assess the level of the country's health, and on the ground of theoretical and practical aspects we can provide forecasts into the future. Macroeconomic variables are relevant to the dynamic movements of stock prices in the market. The results of correlation method affirm the interrelation outlined in the theoretical underpinnings. The research proved the existence of interrelation between macroeconomic indices and stock prices. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22304
Updated:
2018-12-17 12:31:24
Metrics:
Views: 51    Downloads: 17
Export: