Development of real estate funds in Europe and Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of real estate funds in Europe and Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2008, t. 83, p. 58-70
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nekilnojamas turtas; Investicijų portfelis; Nekilnojamo turto investicijų fondai; Real estate; Investment portfolio; Real estate investment funds; Investicijos; Investment.
Keywords:
LT
Investicijos / Investments; Investicijų portfelis; Nekilnojamas turtas; Nekilnojamo turto investicijų fondai.
EN
Investment portfolio; Investment; Real estate investment funds; Real estate.
Summary / Abstract:

LTDėl Lietuvos ekonomikos augimo ir greitos jos integracijos į Europos Sąjungą ir pasaulines rinkas, investicijų į nekilnojamąjį turtą procesas buvo ir toliau išliks didelį susidomėjimą keliančia tema. Nekilnojamasis turtas yra konkurencingas investavimo instrumentas. Straipsnyje pateikiama investicijų į nekilnojamąjį turtą analizė. Jame siekiama pateikti nekilnojamojo turto kaip investavimo objekto teorinį ir praktinį įvertinimą. Pirmoje straipsnio dalyje išskiriamos svarbiausios nekilnojamąjį turtą liečiančios sąvokos, nekilnojamas turtas palyginamas su kitais investicijų tipais, analizuojama nekilnojamojo turto vieta investiciniame portfelyje bei diversifikacijos strategijos nekilnojamojo turto investicijų portfelyje. Yra svarbu diversifikuoti ne tik tarp skirtingų nuosavybės klasių, bet ir kiekvienos klasės viduje. Antroje straipsnio dalyje tiriama investicijų į nekilnojamąjį turtą fondų svarba siekiant užtikrinti efektyvų ir ekspansyvų Europos Sąjungos investicijų rinkos funkcionavimą ir išplėsti Lietuvos investavimo priemonių rinką. Joje taip pat nagrinėjama Europos Sąjungos juridinė bazė ir nekilnojamojo turto fondų vystymasis. ES neturi bendros praktikos reglamentuojant nekilnojamojo turto fondų veiklą, šie fondai yra reguliuojami nacionaliniu lygiu. Lietuvos įstatymų leidyba sudarė galimybę veikti nekilnojamojo turo fondams tik 2007 m. pabaigoje: 2007 lapkričio 15 d. buvo priimtas Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymas, nustatantis galimybę nuo 2008 kovo 1 d. steigtis Lietuvoje specializuotiems fondams. Manoma, kad pradžioje ši investicijų rūšis bus laikoma nauja ir gana rizikinga alternatyva.

ENDue to the growing economy in Lithuania as well its a rapid integration into the European Union and global markets, improvement of the investment process in real estate has been and will continue to be a topic of great interest. The article presents an analysis of the investment process in real estate. It aims at presenting a theoretical and practical evaluation of real estate as an investment object. To this end, the first part of the paper singles out the most important concepts related to real estate, compares real estate with other types of investment, analyses real estate in the investment portfolio. The second part explores the importance of real estate investment funds in order to ensure an efficient and expansive functioning of the investment market in the European Union and to expand the Lithuanian market of investment goods. It also investigates the legal basis and development of real estate funds in the European Union. Lithuanian legislation provided a possibility for real estate funds to operate only at the end of 2007: on 15 November 2007 a new edition of the Law on Collective Investment Undertaking of the Republic of Lithuania was adopted, stipulating a possibility for specialized funds to appear in Lithuania from 1 March 2008. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
  • Alternative investment funds : regulation, characteristics and development in Lithuania / Gytis Jarašius. Ekonomika. 2012, t. 91 (1), p. 157-172.
  • Baltijos šalių nekilnojamojo turto rinkos ciklai / Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas, Skaistė Malevskienė. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. 2006, t. 12, Nr. 2, p. 161-167.
  • Finansai ir investicijos / Gitanas Kancerevyčius. Kaunas : Smaltija, 2009. 904 p.
  • Lietuvos nekilnojamojo turto rinka - brandumo link / Viktorija Cohen, Birutė Galinienė. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 14-20.
  • Real estate funds : their place in the investment funds universe and development trends / Birute Galiniene, Junona Bumelyte. Transformations in business & economics. 2011, vol. 10, no. 1 (22), p. 34-49.
  • Turto ir verslo vertinimo sistema : formavimas ir plėtros koncepcija : monografija / Birutė Galinienė. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 307 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14110
Updated:
2018-12-17 12:11:41
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: