Factors determining the quality of business valuation services in the transformation context

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors determining the quality of business valuation services in the transformation context
Alternative Title:
Veiksniai lemiantys verslo vertinimo paslaugų kokybę transformacijų kontekste
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2007, vol. 6, no. 2(12), p. 38-50
Keywords:
LT
Kokybę lemiantys veiksniai; Lietuva; Verslo paslaugų kokybės vertinimas; Verslo vertinimo turinys; Vertinimo paslaugų kokybė.
EN
Business valuation content; Lithuania; Quality of services valuation; Quality of valuation services; Qualitys determining factors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami verslo vertinimo paslaugų kokybę tiesiogiai lemiantys vertinimo metodologijos struktūriniai elementai (verslo vertinimo samprata, vertinimo tikslai ir atvejai, principai, požiūriai ir metodai), bei jų taikymo galimybės ir problemos specifinėmis sąlygomis, susiklosčiusiomis Lietuvoje. Aptariama ir įvertinama verslo vertinimo paslaugų rinkos aplinką formuojanti infrastruktūra, jos poveikis paslaugų kokybei. Atitinkamas dėmesys skirtas tyrimo rezultatų, atskleidžiančių verslo vertintojų ir vertinimo paslaugų vartotojų nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybės lygį, interpretacijai. Teikiami pasiūlymai verslo vertinimo kokybės gerinimui.Darbe daromos šios išvados: 1) verslo vertinimo paslaugų kokybę Lietuvoje didele dalimi lemia verslo vertinimo metodologijos ir realių galimybių jas praktiškai taikyti neatitiktis. Kita vertus, įžvelgiant turto ir verslo globalizavimo tendencijas, neišvengiamai būtina pripažinti ir taikyti bendrą ir unifikuotą turto ir verslo vertinimo metodologiją; 2) verslo vertinimo paslaugų kokybė neatsiejama nuo vertinimo paslaugų rinką formuojančios infrastruktūros. Kol kas nėra tikslaus veiklos sričių bei uždavinių pasidalinimo tarp organizacijų, koordinuojančių vertinimo veiklą Lietuvoje. Šiuo metu kaupiama informacija gana fragmentiška, nesistematizuota, orientuota siauriems, einamiesiems informaciniams poreikiams tenkinti, nesiekiant identifikuoti kokybinius verslo vertinimo aspektus. Tikėtina, kad penktuosius metus svarstomos LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pataisos bus priimtos ir taps teisiniu pagrindu minėtoms problemoms spręsti; 3) būtinas nuolatinis vertintojų veiklos monitoringas, kurio sėkmingam funkcionavimui neišvengiamai turi būti suformuotas veiksmingas vertintojų veiklos priežiūros ir kontrolės modelis, numatyta klaidų prevencija; 4) remiantis atliktos Lietuvos turto ir verslo vertintojų ir vertinimo paslaugų vartotojų apklausos rezultatais, galima teigti, kad vertinimo paslaugų kokybė, Lietuvos vertintojų rinkoje yra vidutiniška, kuri rinkų globalizavimo kontekste nėra tenkintina. [Iš leidinio]

ENThis article provides an analysis of the structural elements of valuation methodology directly affecting the quality of business valuation services (the concept of business valuation, valuation aims and cases, principles, aspects and methods), as well as the opportunities for and problems in their application under the specific circumstances evident in Uthuania. The infrastructure forming the market environment of business valuation services and Us impact on the quality of these services is discussed and evaluated. Л commensurate deal of attention is also given to interpreting the research results revealing opinions of business valuers and valuation services consumers on the quality level of services offered. Recommendations for the improvement of the quality of business valuations are also presented. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36917
Updated:
2018-12-17 12:08:16
Metrics:
Views: 117    Downloads: 6
Export: