Investicijų valdymas : teoriniai ir praktiniai aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicijų valdymas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2010.
Pages:
303 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Investicijų valdymo teoriniai aspektai — Investicijos ir investuotojai — Investicijų ir investavimo proceso ekonominė esmė — Investicijų poveikis ekonomikai — Investicijų apimties veiksniai — Investicijų formos, jų ryšys ir klasifikavimas — Investuotojai, jų teisės ir požiūris — Investicinių pajamų vertinimo metodai — Pinigų srautų vertinimas laiko atžvilgiu — Infliacijos vertinimas — Investicijų likvidumo vertinimas — Investicijų grąža ir rizika — Investicijų grąža — Investicijų rizika ir jos vertinimas — Portfelio rizika — Rizikos šaltiniai — Investicinio portfelio formavimo teorijų apžvalga — Investicijų rinka — Investicijų rinkos apibūdinimas ir konjunktūra — Investicijų rinkos kitimo tendencijų vertinimas ir prognozavimas — Kapitalo rinka — Investavimo proceso analizė — Fundamentalioji analizė — Fundamentaliosios analizės esmė — Makroekonominė ir pramonės analizė — Įmonės konkurencingumo ir investicinio patrauklumo vertinimas — Verslo plėtros investicinė strategija — Verslo strategijos formavimo teoriniai pagrindai — Verslo strategijos kūrimo ir valdymo etapai — Verslo strategijų tipai — Verslo plėtros investicinės strategijos derinimas ir vertinimas — Įmonės investicinės strategijos kryptys — Investicinių išteklių formavimo strategija — Investicinės strategijos įgyvendinimo planavimas — Techninė analizė — Techninės analizės esmė ir principai — Techninės analizės būdai — Techninės analizės indikatoriai — Žvakių sistema — Baigiamosios pastabos — Priedai — Concluding remarks — Literatūra.
Keywords:
LT
Investicijos / Investments; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjami aktualūs teoriniai ir praktiniai investicijų valdymo klausimai. Atlikus mokslinių darbų apžvalgą, pastebima, kad nepaisant daugelio įvairiais aspektais nagrinėjamų investicijų valdymo problemų, vis dėlto tuose darbuose daugiau nagrinėjami teoriniai ir metodologiniai klausimai, o kiek mažiau dėmesio skiriama investavimo procesui valdyti praktinėje veikloje. Monografijoje daugiausia dėmesio skiriama temoms, susijusioms su investavimo procesu, įvairiomis investavimo formomis, investicinių pajamų, grąžos ir rizikos vertinimo metodais, investicijų rinka ir jos kitimo tendencijų prognozavimo, fundamentalia ir technine investicijų analize, įmonės investicinės strategijos rengimu bei įgyvendinimu. Monografija sudaryta iš dviejų dalių, kur pirmoje aptariami investicijų valdymo teoriniai aspektai, nes, norint vykdyti efektyvią investicinę veiklą, labai svarbu žinoti investavimo formas ir jų naudojimo galimybes, reikalingų finansinių ir ekonominių skaičiavimų metodikas, mokėti įvertinti investicijų grąžą ir riziką. Antroje dalyje apibendrinta investavimo proceso analizė, atskleidžiant fundamentaliosios ir techninės analizės esmę, išnagrinėjant verslo plėtros investicinę strategiją. Monografija skiriama mokslo ir pedagoginiams darbuotojams, verslininkams, studentams ir visiems besidomintiems investavimo klausimais bei norintiems savarankiškai gauti teorinių ir praktinių žinių.Reikšminiai žodžiai: Investavimo proceso analizė; Investicijos; Investicijų rinka; Investicijų rizika; Investicijų valdymas; Investicinės pajamos; Investuotojai; Ivesticijų vertinimo metodai; Strategija; Techninė analizė; Investment analysis process; Investment appraisal techniques; Investment income; Investment management; Investment market; Investments; Investors; Strategy; Technical analysis; The investment risk.

ENThe monograph analyses topical theoretical and practical issues on investment management. Having reviewed scientific research works, it has been observed that despite the fact that problems of investment management have been repeatedly analysed in various aspects, those works focus more on theoretical and methodological issues, rather than on a practical management of the investment process. The monograph largely focuses on the topics related to the investment process, various investment forms, methods of assessment of investment income, return and risk, the investment market and the analysis of forecasting its changing trends, the fundamental and technical investment analysis, and preparation and implementation of an investment strategy for a company. The monograph consists of two parts; the first part discusses theoretical aspects of investment management, as in order to carry out effective investment activities, it is vital to know investment forms and the potential for their use, methodologies of necessary financial and economic calculations, and the return in investment as well as risks. The second part provides a summarised analysis of the investment process, revealing the essence of the fundamental and technical analysis, and analysing the investment strategy for business development. The monograph is designed for researchers and pedagogues, entrepreneurs, students and anyone interested in investment issues and wishing to acquire independently theoretical and practical knowledge.

ISBN:
9789955335788
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26080
Updated:
2021-01-07 23:07:25
Metrics:
Views: 213    Downloads: 2
Export: