Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 8, p. 58-73
Keywords:
LT
Koncesija; Lyginamoji viešojo sektoriaus alternatyva; Nuoma; Pozityvūs eksternalitetai; Rizikos paskirstymas; Sandorių sąnaudos; Vie?øjø finansø iniciatyva; Vie?ojo ir privataus sektoriø partneryst?; Viešosios gėrybės..
EN
Concession; Distribution of risk; Lease; Positive externalities; Public Finance Initiative (PFI); Public goods.; Public Sector Comparator; Public-Private Partnership (PPP); Transaction costs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pirmoje dalyje nagrinėjama viešojo ir privataus sektorių partnerystės, kaip alternatyvios viešųjų paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtojimo formos, samprata. Antroje dalyje analizuojami argumentai, kodėl viešojo sektoriaus institucijos turėtų pasirinkti vieną ar kitą viešųjų paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtojimo alternatyvą, pateikiamos rekomendacijos, kaip geriau išnaudoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybes. Trečioje ir ketvirtoje dalyse apžvelgiama užsienio šalių viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų realizavimo ir partnerystės plėtros politikos patirtis, įvertinamos viešojo ir privataus sektorių partnerystės teisinės ir politinės sąlygos Lietuvoje, pristatoma Lietuvos viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimo su privataus sektoriaus institucijomis būklė ir perspektyvos. [Iš leidinio]

ENIn the last two decades various countries of the world have shown a growing interest in Public-Private Partnerships. A Public-Private Partnership (PPP) is a partnership between the public and private sector for the purpose of delivering a project or service traditionally provided by the public sector. This article develops arguments for the choice of various Public-Private Partnership arrangements taking into account various factors that affect the balance between costs and benefits of each alternative of public service provision and infrastructure development. The factors derived of premises of the new institutional economics and theories of public finance are the nature of good provided, positive externalities, transaction costs, management costs, risk costs, and interest rates. The next part of the article deals with experience of various countries of the world in developing PPP policy and implementing successful PPP projects. In the last part of the article the legal environment for PPP implementation as well as obstacles and opportunities for successful PPP projects in Lithuania are discussed. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12181
Updated:
2018-12-17 11:21:48
Metrics:
Views: 42    Downloads: 14
Export: