Fundamentinių ir techninių veiksnių įtaka vertybinių popierių portfelio formavimui

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėFundamentinių ir techninių veiksnių įtaka vertybinių popierių portfelio formavimui
Kita antraštėImpact of fundamental and technical factors of portfolio formation
Autoriai
LeidinyjeEkonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos . 2006, Nr. 2 (7), p. 25-34
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTVertybinių popierių fundamentalioji ir techninė analizė; Vertybinių popierių portfelis
ENThe impact of fundamental and technical factors; Portfolio
Santrauka / Anotacija

LTLietuvoje vertybinių popierių rinka darosi vis aktyvesnė, nes tie, kurie taupo, nėra patenkinti ko¬mercinių bankų už indėlius siūlomomis palūkano¬mis, kurios net nepadengia oficialiosios infliacijos lygio, todėl vis aktyviau dalyvaujama prekyboje vertybiniais popieriais. Tačiau sėkmingam investa¬vimui yra būtina tam tikra filosofija, leisianti išvengti sunkių pasekmių investuojant vertybinių popierių rinkoje. Straipsnyje pateikiamos pagrin¬dinės vertybinių popierių analizės kryptys: vertybi¬nių popierių fundamentalioji ir techninė analizė. Straipsnio tikslas - identifikuoti fundamentinius ir techninius veiksnius, turinčius įtakos verty¬binių popierių portfelio formavimui, ir sudaryti jų įvertinimo modelį. Straipsnio objektas - vertybinių popierių ver¬tės indikatoriai. Rengiant straipsnį buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros anali¬zė ir sintezė, loginė ir lyginamoji analizė, naudotasi apiben¬drinimo metodais, indukcija, dedukcija, modeliavimo elementais. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian securities market is becoming more active due to an increased share of population shifting from traditional methods of saving in the form of bank deposits (which fail to cover the official inflation rate) to investments into securities. To make an investment a success an investor has to follow a certain philosophy which could help avoid grievous consequences while investing into securities. The article provides the basic trends of securities analysis: the fundamental and technical analysis of securities. The aim of the article – identify fundamental and technical factors affecting the formation of a securities portfolio and draft its evaluation model. The subject of the article – value indicators of securities. The process of writing the article involved analysis and synthesis of scholarly works, logical and comparative analysis, application of generalisation methods, induction, deduction, modelling.

ISSN1648-9098, 2424-337X
Mokslo sritisEkonomika / Economics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4757
Atnaujinta2018-12-17 11:46:36
Metrika Peržiūros: 12    Atsisiuntimai: 5