Fundamentinių ir techninių veiksnių įtaka vertybinių popierių portfelio formavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fundamentinių ir techninių veiksnių įtaka vertybinių popierių portfelio formavimui
Alternative Title:
Impact of fundamental and technical factors of portfolio formation
In the Journal:
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje vertybinių popierių rinka darosi vis aktyvesnė, nes tie, kurie taupo, nėra patenkinti ko¬mercinių bankų už indėlius siūlomomis palūkano¬mis, kurios net nepadengia oficialiosios infliacijos lygio, todėl vis aktyviau dalyvaujama prekyboje vertybiniais popieriais. Tačiau sėkmingam investa¬vimui yra būtina tam tikra filosofija, leisianti išvengti sunkių pasekmių investuojant vertybinių popierių rinkoje. Straipsnyje pateikiamos pagrin¬dinės vertybinių popierių analizės kryptys: vertybi¬nių popierių fundamentalioji ir techninė analizė. Straipsnio tikslas - identifikuoti fundamentinius ir techninius veiksnius, turinčius įtakos verty¬binių popierių portfelio formavimui, ir sudaryti jų įvertinimo modelį. Straipsnio objektas - vertybinių popierių ver¬tės indikatoriai. Rengiant straipsnį buvo atlikta sisteminė mokslinės literatūros anali¬zė ir sintezė, loginė ir lyginamoji analizė, naudotasi apiben¬drinimo metodais, indukcija, dedukcija, modeliavimo elementais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vertybinių popierių fundamentalioji ir techninė analizė; Vertybinių popierių portfelis; The impact of fundamental and technical factors; Portfolio.

ENThe Lithuanian securities market is becoming more active due to an increased share of population shifting from traditional methods of saving in the form of bank deposits (which fail to cover the official inflation rate) to investments into securities. To make an investment a success an investor has to follow a certain philosophy which could help avoid grievous consequences while investing into securities. The article provides the basic trends of securities analysis: the fundamental and technical analysis of securities. The aim of the article – identify fundamental and technical factors affecting the formation of a securities portfolio and draft its evaluation model. The subject of the article – value indicators of securities. The process of writing the article involved analysis and synthesis of scholarly works, logical and comparative analysis, application of generalisation methods, induction, deduction, modelling.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4757
Updated:
2018-12-17 11:46:36
Metrics:
Views: 83    Downloads: 31
Export: