The Application of financial valuation methods in investment decisions

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Application of financial valuation methods in investment decisions
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2006, Nr. 2 (11), p. 28-33
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Finansavimas / Financing; Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje įmonės vertė yra nauda ateinančiais periodais. Investuotojui yra svarbu pasirinkti optimalų vertinimo metodų rinkinį, kad galėtų gauti patikimus rezultatus. Daug vidinių ir išorinių veiksnių veikia įmonės vertę, priimant investicinius sprendimus. Remiantis mokslinės literatūros analize, skiriamos keturios finansinio vertinimo metodų grupės: finansinių ataskaitų, pinigų srautų, rinkos ir vertės metodai. Straipsnyje pasirenkami keli kriterijai, pagal kuriuos piimami investiciniai sprendimai: informacijos šaltinis, informacijos vartotojas ir duomenų pobūdis. Atlikus teorinį įmonės vertinimo metodų grupavimą pagal aukščiau minėtus kriterijus, iškeliamos keturios hipotezės: 1) Išoriniai investuotojai vertindami esamą situaciją, remiasi išoriniais (rinkos) vertinimo metodais. 2) Išoriniai investuotojai priimdami investicinius sprendimus remiasi srautų ir išoriniais (rinkos) vertinimo metodais. 3) Vidiniai investuotojai vertindami esamą situaciją įmonėje remiasi vidiniais apskaitos metodais. 4) Vidiniai investuotojai priimdami investicinius sprendimus remiasi srautų ir vidiniais vertinimo metodais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrovės; Vertė; Finansai; Investavimas; Metodai; Investicijos.

ENIn this article a company value is equalled to its benefit of coming periods. It is very important for an investor to choose an optimal set of valuation methods in order to obtain reliable results. Many internal and external factors affect company value when making investment decisions. On the basis of analysis of scholarly literature four groups of financial valuation are identified: financial accounts, cash flows, market and value methods. The article applied several criteria for making investment decisions: information source, information user and type of data. After a theoretical grouping of company valuation methods under the above given criteria, four hypotheses were made: • When appraising the current situation external investors apply external (market) valuation methods as a basis; • When making investment decisions external investors rely on financial flows and external (market) valuation methods; • When appraising the current situation internal investors apply internal accounting methods as a basis; • When making investment decisions internal investors rely on financial flows and internal valuation methods.

ISSN:
1822-3133
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10109
Updated:
2020-11-04 16:12:59
Metrics:
Views: 23    Downloads: 6
Export: