Credit unions’ activity and factors determining the choice of them in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Credit unions’ activity and factors determining the choice of them in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2014, t. 93 (1), p. 117-130
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Credit union; Credit union members; Credit union performance; Factor analysis; Criteria of choice.
Keywords:
EN
Criteria of choice; Factor analysis.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais kredito unijų vaidmuo Lietuvos finansiniame sektoriuje palaipsniui augo. Kredito unijų skaičius augo kartu su jų turtu, narių skaičiumi ir indėliais. Greitą kredito unijų steigimo ir plėtojimo procesą lėmė nepamatuota rizika, pasibaigusi kelių kredito unijų veiklos sustabdymu 2013 m. Tai sukėlė nežymų kredito unijų akcininkų judėjimą iš vienos unijos į kitą, į pensiją ir pan. Nors gyventojai neprarado pasitikėjimo unijomis, šis faktas reikalauja tirti ir analizuoti veiksnius, lemiančius kredito unijos pasirinkimą. Po Lietuvos kredito unijų narių apklausos apibrėžti akcininkams svarbiausi veiksniai. Be to, nustatyti ir mažiau reikšmingi veiksniai, pateikiamos išvados ir rekomendacijos kredito unijų valdytojams. Išvados ir rekomendacijos gali padėti pasirinkti strategiją, leisiančią pritraukti daugiau narių į unijos veiklą. [versta iš angliškos santraukos]

ENIn the recent years, the role of credit unions in the financial sector of Lithuania has gradually become more significant. The number of credit unions grew together with their assets, number of members, and deposits. The beginning of a rapid process of credit unions’ establishment and development caused unmeasured risks which led to a suspended activity of several credit unions in 2013. This caused an insignificant migration of credit unions’ shareholders (members) from one union to another, retirements, etc. Although residents haven’t lost the confidence, this fact demands to investigate and analyse the factors determining the choice of a credit union. After a survey of credit union members in Lithuania, the factors most significant for shareholders were determined. Also, the factors least significant for the choice of a credit union were determined, and conclusions and recommendations for managers of credit unions were given. Conclusions and recommendations can help the management to choose the strategy which would result in a higher level of new members’ involvement in the union. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54519
Updated:
2018-12-17 13:48:36
Metrics:
Views: 26    Downloads: 4
Export: