Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę
Alternative Title:
Use of the statistical comparison method in a company's financial status analysis
In the Journal:
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2019, t. 19, 1 pdf (13 psl.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiamatis vidurkis; Finansinė būklė; Lyginimo būdas; Comparison method; Financial status; Multidimensional average.
Keywords:
LT
Daugiamatis vidurkis; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Lyginimo būdas.
EN
Comparison method; Financial status; Multidimensional average.
Summary / Abstract:

LTAtliekant įmonių finansinės būklės analizę naudojami bendri ekonominiai, matematiniai ir euristiniai tyrimo būdai. Iš bendrų ekonominių tyrimo būdų praktikoje plačiausiai naudojamas lyginimo būdas. Jį taikant faktiniai rodikliai (absoliutiniai ir santykiniai) lyginami su planiniais įmonės viduje; įmonės rodikliai lyginami su vidutiniais šakos ar geriausiais kitų įmonių rodikliais; lyginami įvairių laikotarpių rodikliai. Tačiau iki šiol praktikoje beveik netaikomas lyginimo būdo metodas naudojant tam tikrų rodiklių vidurkius ir ypač daugiamačius. Straipsnio tikslas - parengti statistinio lyginimo būdo taikymo metodiką, pagrįstą daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir vertinimu. Tikslui pasiekti taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, informacijos rinkimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo. Straipsnyje nagrinėjama tradicinio lyginimo būdo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Pasiūlyta lyginimo būdo taikymo metodika, pagrįsta daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir jų lyginimu. Pateikiamas konkretus pavyzdys, kaip reikia taikyti lyginimo būdą naudojant daugiamačių vidurkių skaičiavimo metodą įmonių finansinei būklei įvertinti. [Iš leidinio]

ENGeneral economic, mathematical and heuristic study methods were used when analyzing the financial status of companies. In practice, the comparison method is the most widely applied one of all the general economic research methods. When it is applied, the actual indicators (absolute and relative) are compared to the ones planned inside the company; the indicators of the company are compared with the average ones of the industry or the best ones of other companies; indicators of different periods are compared. However, until now, the comparison method has barely been applied in practice using the averages of certain indicators and especially the multidimensional ones. The aim of the article is to develop a methodology for applying the statistical comparison method based on the calculation and evaluation of the multidimensional average. For achievement of the aim were used research methods: analysis of scientific literature, information collection, aggregation, detailing and summarizing. The article analyzes the significance, advantages and disadvantages of the traditional comparison method. The methodology for the comparison method based on the calculation of the multidimensional average and their comparison is proposed in the article. A concrete example of how to apply the comparison method using the multidimensional average calculation method to assess the financial position of companies is provided. [From the publication]

DOI:
10.15388/batp.2019.7
ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83872
Updated:
2021-01-17 16:11:27
Metrics:
Views: 77    Downloads: 41
Export: