AB banko "Snoras" finansinės veiklos analizė 2006-2010 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
AB banko "Snoras" finansinės veiklos analizė 2006-2010 metais
Alternative Title:
AB Bank "Snoras" financial analysis in 2006-2010
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: AB Snoras; Bankas; Finansinės veiklos analizė; Horizontalioji, vertikalioji, santykinių rodiklių analizė; Prognozavimas; Santykinių rodiklių analizė; Veiklos pelningumas; AB Snoras; Bank; Financial analysis; Forecasting; Horizontal, vertical, relative ratio analysis; Profitability; Relative ratio analysis.
Keywords:
LT
AB Snoras; Bankas; Finansinės veiklos analizė; Horizontalioji, vertikalioji, santykinių rodiklių analizė; Prognozavimas; Santykinių rodiklių analizė; Veiklos pelningumas; Ekonominė analizė. Prognozavimas. Statistika / Economic analysis. Forecasting. Statistics.
EN
Bank; Financial analysis; Forecasting; Horizontal, vertical, relative ratio analysis; Profitability; Relative ratio analysis.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje atskleidžiama bankų sektoriaus įmonių galima finansinės veiklos analizė, t. y. apžvelgiami finansinės analizės teoriniai aspektai, supažindinama su pagrindiniais finansinės analizės tikslais ir uždaviniais, išskiriant pagrindinius santykinius rodiklius, leidžiančius išsiaiškinti konkretaus banko finansinę padėtį, ją interpretuoti grafiškai bei atlikti finansinės veiklos prognozę. Straipsnio aktualumą lemia paskutiniaisiais metais kritęs bankininkystės sektoriaus finansinės veiklos pelningumas, susijęs su 2004-2008 metų nepatvaria ir neharmoninga šalies ekonomine plėtra. Straipsnio tyrimo mokslinė problema grindžiama tuo, kad nuo veiklos pradžios AB bankas SNORAS dirbo pelningai, tačiau per paskutinius 2009-2010 metus pelnas žymiai sumažėjo, todėl norint nustatyti to priežastis buvo tikslingai atlikta šio banko gili finansinės veiklos analizė, atlikta rodiklių dinamikos prognozė. [Iš leidinio]

ENThis article reveals the possible analysis of financial activities of the enterprises in a banking sector, i.e. there are overviewed the theoretical aspects of such financial analysis, introduced the basic goals and objectives of such financial analysis, distinguishing the main comparative indicators, allowing determining the financial situation of a particular bank, interpreting it graphically, and making financial forecasts. The relevance of the article is determined by the reduced profitability of the financial activities of the banking sector related to the unsustainable and inharmonious economical development of the country in 2004-2008. The scientific research problem of the article is based on the fact that from the very beginning of the activities thereof, the AB Bank SNORAS was profitable, however its profit decreased significantly within the last years 2009-2010. Therefore, in order to determine the reasons of such decrease, the deep analysis of the financial activities of this bank was purposefully performed as well as the forecasts of the dynamics of indicators were made. [From the publication]

ISSN:
2029-1752
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34770
Updated:
2016-10-30 20:41:19
Metrics:
Views: 37
Export: