Trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų finansinės veiklos 2007-2011 metais rodiklių lyginamoji analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų finansinės veiklos 2007-2011 metais rodiklių lyginamoji analizė
Alternative Title:
Comparative analysis of financial performance indicators of the three largest commercial banks in Lithuania in 2007-2011
In the Journal:
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTRemiantis Lietuvos ir užsienio autorių moksline literatūra. Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymu bei trijų didžiausių Lietuvos komercinių bankų finansinėmis ataskaitomis straipsnyje analizuojama komercinių bankų finansinės veiklos rodiklių reikšmė ir jų svarba Lietuvos ekonomikai. Tyrime pateikiama AB SEB, „Swedbank", AB ir AB DNB bankų finansinės veiklos (pelningumo, likvidumo, efektyvumo, kapitalo pakankamumo ir finansinio sverto) rodiklių lyginamoji analizė 2007-2011 metų laikotarpiu. Straipsnio aktualumą lemia pastarojo laikotarpio pasaulinės ekonomikos nestabilumas, sunkumai pinigų ir kapitalo rinkose ir komercinių bankų, kaip pagrindinių šių rinkų tarpininkų, veiklos išbalansuotumo problemos. Straipsnio tyrimo mokslinę problemą grindžia faktas, kad ekonominės krizės laikotarpiu Lietuvoje bankrutavo vienas didžiųjų Lietuvos komercinių bankų - AB bankas SNORAS, ir tai dar labiau susilpnino visuomenės pasitikėjimą šalies finansų sistema. Dėl šios priežasties nuolatinė šalies komercinių bankų finansinės veiklos rodiklių analizė yra būtina procedūra siekiant numatyti ir galimai iki minimumo sumažinti neigiamus finansinių tarpininkų veiklos padarinius šalies ekonominiams procesams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bankų poveikis ekonomikai; Finansinės veiklos rodikliai; Finansų sistemos; Komercinis bankas; Krizė; Banking influence on economics; Commercial bank; Crisis; Financial performance; Financial system; The influence of banking on economics.

ENRecently, the decrease in Lithuanian economy, which increased unemployment and reduced consumers income, was in a constant observation. This is one of the factors which affect the banking sector activities. This final paper presents the importance and value of financial performance indicators on the basis of Lithuanian authors of scientific literature, the Law on Commercial Banks of the Republic of Lithuania and internet sources (financial statements of banks, annual banking reviews). The practical part presents the comparative analysis (profitability, liquidity, efficiency, capital adequacy and leverage) of the prudential norms of the banks "Swedbank", SEB and DNB in 2007 - 2011. The following methods were used in the research: the comparative analysis of analytical data clustering, the analysis of the statistical data of commercial banks in Lithuania and their statistical and graphical interpretation. The main results of the theoretical and practical analysis and recommendations are presented at the end of the bachelor's thesis. [From the publication]

ISSN:
2029-1752
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46643
Updated:
2016-07-26 09:47:48
Metrics:
Views: 24
Export: