Variance-covariance risk value model for currency market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Variance-covariance risk value model for currency market
Alternative Title:
Variacinis-kovariacinis rizikos vertės modelis valiutų rinkoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 1 (61), p. 18-27
Keywords:
LT
Rizikos vertė; Rizikos vertės modeliai; VaR; Valiutos kursas; Valiutos kursas.
EN
Currency rate risk; Management; Models; Risk valuation; Risk valuation models; Risk value; Value at risk.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbe pasiūlytas rizikos vertės modelis valiutų rizikai valdyti leidžia apriboti valiutų pozicijas tiek kad jos taptų priimtinos. Remiantis indikatorių ir investavimo strategijų testavimo rezultatais, sudarytas kompleksinis investavimo pasaulinėse rinkose modelis, leidžiantis pelningiau ir patikimiau investuoti pasaulinėse valiutų rinkose ir pasirinkti optimalų pozicijos dydį. Straipsnyje nagrinėjamos valiutos kurso rizikos valdymo rizikos vertės (ang. Value at Risk – VaR) metodais galimybės, aptariamos teorinės VaR metodų prielaidos ir jų taikymo galimybės praktikoje. Straipsnyje pasiūlytas kompleksinis variacinis-kovariacinis VaR modelis, kuris leidžia apriboti prisiimamą valiutos kurso riziką. Pasiūlytas modelis testuojamas (atgalinio testavimo metodu), taikant realius valiutų rinkos duomenis, kad įsitikintume modelio patikimumu. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad modelis pakankamai patikimas ir taikytinas praktikoje. Šio straipsnio tikslas – sudaryti valiutų kursų rizikos valdymo modelį, kuriuo pasirėmus būtų galima: įvertinti galimų valiutų kursų svyravimų rizikos lygį; apskaičiuojant maksimaliai galimas atviras užsienio valiutų pozicijas, apriboti galimos rizikos lygį. Straipsnyje valiutų kursų rizika vertinama variaciniu-kovariaciniu rizikos vertės VaR metodu.Rizikai vertinti ir valdyti siūloma taikyti variacinį-kovariacinį metodą. Rizika vertinama kiekvienai valiutai atskirai. Prekybai valiutomis tarpbankinėje rinkoje ir atvirųjų pozicijų laikymui nustatomas maksimalus nuostolių dydis metams. Pusmečio nuostolių dydis yra lygus pusei metų nuostolių dydžiui. Pradinis mėnesio nuostolių dydis yra lygus pusei pusmečio nuostolių dydžio, pradinis savaitės nuostolių dydis yra lygus pusei mėnesio nuostolių dydžio, o pradinis dienos nuostolių dydis yra lygus pusei savaitės nuostolių dydžio. Apskaičiavus maksimalias leistinas atviras valiutų pozicijas, rizikos valdymo modelio sudarymas baigtas. [...] VaR modelis buvo testuojamas su 8 pagrindinėmis valiutomis, kuriomis sudaroma didžioji dauguma spekuliacinių sandorių. Parinkus valiutas, toliau testuojant reikia parinkti VaR modelio pagrindinius parametrus. Jie pateikiami lentelėje. Pasikliautinas intervalas parinktas 95 %, nes šis dydis dažniausiai taikomas Lietuvos komerciniuose bankuose vidiniam valiutų kurso rizikos įvertinimui, nepaisant to, kad Lietuvos bankas savo metodiniuose nurodymuose (aprašytuose anksčiau) reikalauja taikyti ne mažesnį nei 99 % pasikliovimo lygmenį. Skaičiavimuose naudojami valandiniai duomenys, nes duomenų periodiškumas turi sutapti su laiko horizonto matavimo vienetais (duomenys valandiniai ir laiko horizontas matuojamas valandomis). [...]. [Iš leidinio]

ENDeveloping international market increases the number of international payments. At the same time the number of currency exchange transactions also increases. Every year the amount of exchange operations grows together with the profits of market participants. The majority of these market participants faces currency exchange rate fluctuations, because there is a lack of currency rate forecasting model helping to operate on the market profitably for a longer period. This influences the need for various currency rate risk management models development. Investing in international currency market, it is very important to know what types of risk can be met and what level of risk is related with one or another currency position opening. That is why for selection of investment decisions it is very important to estimate and manage risk. For risk valuation different mathematical – statistical methods are used, however, most of them estimate risk separated from the trade model and with known trade results. It is not an occasion that models become more popular. This allows to valuate risk in advance, moderate it and calculate possible foreign currency positions.Paper analyzes possibilities of risk management using value at risk (VaR) methods, theoretical presumptions of VaR method applications are also discussed. The authors of this paper present complex variance – covariance VaR model, which allows to moderate rate risk of a given currency. Proposed model is tested using regressive testing with real currency market data, aiming to estimate the reliability level of the proposed model. Calculation data allows to make conclusions that model is reliable and ready for practical use. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22650
Updated:
2018-12-17 12:32:35
Metrics:
Views: 11
Export: