Global financial crisis and its impact on Lithuanian economy

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Global financial crisis and its impact on Lithuanian economy
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 1006-1017
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie pasaulinę finansinę krizę ir jos įtaką Lietuvos ekonomikai. Pastebima, kad finansų sistemos stabilumo svarba tampa ypač aktuali, kai šalies ekonomika susiduria su krize. Finansinė krizė nėra tik pastarųjų dešimtmečių reiškinys, priešingai, ji yra pasikartojanti, kas apsprendžia jos tyrimo aktualumą. Pasaulinė finansinė krizė neabejotinai paveikė ir Lietuvos ekonomiką. Šiame straipsnyje aptariami teoriniai finansinės krizės aspektai, išskiriami finansinių krizių tipai, apibendrinami svarbiausi šalies makroekonominiai rodikliai, kuriuos įtakojo ekonominė krizė. Taip pat aptariama 2009 m. pasaulinės finansinės krizės įtaką Lietuvos ekonomikai. Atlikus tyrimą pastebima, kad nacionalinei ir pasaulio ekonomikai būdingas nuolatinis augimas. Nuolatinė ekonominė pažanga, kuri pasireiškia didėjančiomis gamybos apimtimis arba didėjančiu bendruoju vidaus produktu, tenkančiu vienam gyventojui, yra cikliška. Tad ekonomiką galima apibūdinti ekonominiais ciklais – periodiniais svyravimais (kilimo ir nuosmukio laikotarpiais). Ilgi ir dideli ekonominio nuosmukio laikotarpiai įvardijami, kaip krizė. Ekonominių krizių priežastys skirtingose šalyse ir skirtingais laikotarpiais yra nevienodos. Ekonominės krizės atsiradimo Lietuvoje esminė priežastis – išorinės jėgos ir spartus skolinimasis iki krizės, kas sąlygojo nekilnojamojo turto ir akcijų rinkos burbulo atsiradimą. Pastebima, kad tik efektyviai stabilizuotas finansų sektorius gali sudaryti sąlygas ekonomikos atsigavimui.Reikšminiai žodžiai: Finansų krizė; Finansų krizių tipai; Makroekonominių rodiklių tipai; Finansų krizės poveikis; Financial crisis; Types of financial crisis; Types of macro-economic indicators; Impact of financial crisis.

ENImportance of the stability of financial system becomes very significant when country‘s economy faces the crisis. The financial crisis is not just a phenomenon of recent decades, so it is important to pay attention to it. Each country specific fluctuations in the economy are known as the economic upswing and downturn. When the prolonged downturn proceeds, it is said that a very serious crisis occurs. The crisis that began in the second quarter of 2007 in the United States soon spread all over the world, and therefore took the name “global crisis”. Global financial crisis has undoubtedly hit Lithuanian economy too. In this article theoretical aspects of the concept of the financial crisis and financial crises’ types are delivered, the most important types of macroeconomic indicators of the country affected by the economic crisis are discussed and the 2009 year’s global financial crisis impact on Lithuanian economy is presented. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32690
Updated:
2018-12-17 12:54:26
Metrics:
Views: 61    Downloads: 21
Export: