Transformations in risk management of currency exchange in Lithuanian commercial banks

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transformations in risk management of currency exchange in Lithuanian commercial banks
Alternative Title:
Valiutų keitimo rizikos valdymo transformacijos Lietuvos komerciniuose bankuose
In the Journal:
Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas [Technological and Economic Development of Economy]. 2007, t. 13, Nr.3, p. 191–197
Keywords:
LT
valiutos keitimo rizika; vertės rizika; Bazelio komitetas; komercinė bankininkystė; Valiutos keitimo rizika; vertės rizika (VR).
EN
currency exchange risk; value-at-risk; Basel committee; commercial banking; Currency exchange risk; Value-at-Risk (VaR).
Summary / Abstract:

LT2004 m. priėmus Kapitalo apskaičiavimo ir kapitalo standartų tarptautinę konvergenciją, kuri plačiau žinoma pavadinimu Bazelis II, rizikos valdymas komerciniuose bankuose smarkiai pasikeitė. Lietuvos komerciniai bankai šiuo metu išgyvena pereinamąjį laikotarpį pritaikydami savo rizikos valdymo sistemas pagal Bazelis II reikalavimus. Rinkos rizika laikoma viena iš pagrindinių rizikų bankų rizikos valdymo struktūroje, taigi tinkamas rinkos rizikos valdymas yra esminis šiuolaikiniam bankui. Valiutos kurso rizika paprastai yra pagrindinė rinkos rizikos sudedamoji dalis. Šio straipsnio tikslas yra pademonstruoti valiutų keitimo transformacijos Lietuvos komerciniuose bankuose ir pasiūlyti efektyvų komercinės bankininkystės modelį. Šios transformacijos vyksta Lietuvos Centrinio banko priežiūros sistemoje ir pasitelkiant transformacijas banko vidinėje rizikos valdymo sistemoje perkeliamos į vidinius (paprastai vertės rizikos) modelius. Vertės rizikos (VR) modeliai laikomi šiuolaikiniu būdu rizikai valdyti, juos pateikia Centrinis bankas ar kitos institucijos. Šiame straipsnyje pateikiamas naujas variacijos-kovariacijos VR modelis, kuris buvo patikrintas su realiais duomenimis. Testavimas parodė, kad siūlomas modelis yra pakankamai patikimas, nes neatitikimų skaičius buvo mažiau kaip 5 proc. visose testuotose valiutų porose viso testavimo metu. Daugumoje valiutų porų neatitikimo procentas buvo žemesnis nei 3 proc. Daroma išvada, kad pasiūlytas metodas yra veiksmingesnis negu buvę valiutų keitimo rizikos valdymo metodai, kuriuos Lietuvos bankas pritaikė pagal Bazelio II nuostatas.

ENAfter the adoption of International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (widely known as Basel II requirements) in 2004 the risk management in commercial banks has changed dramatically. Lithuanian commercial banks are in transitional period now adapting their risk management systems to Basel II requirements. Market risk is considered one of the key risks in bank risk management structure, so proper management of market risk is essential for a modern bank. Currency exchange risk management in Lithuanian commercial banks was not good enough. After the adoption of Basel II requirements, the entire risk management system is transforming and currency exchange risk management is affected. The objective of this paper is to demonstrate the transformations of currency exchange in Lithuanian commercial banks and propose an effective model for commercial banking. These transformations are performed in the regulatory system imposed by the Central Bank of Lithuania and through transformations of the bank's internal risk management system moving to internal models. VaR models are considered as modern methods for risk management. These models proposed by Central bank or other authorities for internal and statutory risk management in commercial banks. In this article, the proposed variation-covariation VaR model was tested with real data using the back-testing method. Back-testing showed that the proposed model is reliable enough, because the number of mismatches was less than 5 % in all tested currency pairs during all testing. In most currency pairs mismatches percentage was lower than 3 %. Back-testing results confirm that the VaR method is reliable enough for day-to-day using by financial institutions and traders. [From the publication]

ISSN:
1392-8619
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16826
Updated:
2021-04-14 13:02:23
Metrics:
Views: 52
Export: