Įmonės investicinio patrauklumo vertinimo teoriniai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės investicinio patrauklumo vertinimo teoriniai aspektai
Alternative Title:
Theoretical aspects of evaluation company's investment preference
In the Journal:
Keywords:
LT
Analizė; Finansai; Investicijos; Investicinis patrauklumas; Marketingas; Vertinimas; Įmonių vertinimas; Įmonė.
EN
Analysis; Assessment; Enterprise; Enterprise Evaluation; Evaluation; Finance; Investment; Investment attractiveness; Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, atsižvelgiant į įvairių autorių požiūrius bei praktikoje dažniausiai taikomus metodus, nagrinėjami svarbiausi įmonių investicinio patrauklumo vertinimo teoriniai aspektai. Analizuojami įmonės veiklos analizės ir investicinio patrauklumo vertinimo pagal gyvavimo ciklų ir kompleksinio vertinimo metodai. Detaliai nagrinėjami įmonių finansinės analizės rodikliai (pelningumo, mokumo, finansų struktūros, rinkos vertės) ir nefinansinio vertinimo (marketingo, inovacinės veiklos) rodikliai. Pateikiami tyrimo apibendrinimai ir išvados. [Iš leidinio]

ENThe article provides an integrated analysis regarding the aspects and problems of a company's investment attractiveness. The paper gives an overview of other authors' researches in this field. With regard to various approaches and methods applied in practice, the most important theoretical aspects of companies' investment attractiveness are explored. The article draws special attention to the performance analysis and investment attractiveness evaluation according to lifecycle and complex evaluation methods. The paper presents a detailed study of both ratios of companies' financial analysis (profitability, solvency, structure of finances, market value) and non-financial ratios (marketing, innovative activity). Generalization and results of the research are given. [From the publication]

ISSN:
1822-8682
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43340
Updated:
2019-02-09 13:50:02
Metrics:
Views: 35    Downloads: 22
Export: