Investicinių projektų optimalios atrankos metodas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Investicinių projektų optimalios atrankos metodas
Alternative Title:
Optimal selection method for investmen project
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 21-36
Keywords:
LT
Investicijos / Investments.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Lietuvai tenka spręsti daugelį netradicinių uždavinių, susijusių su inovacijų procesu. Svarbus inovacijų veiksmingumo (efektyvumo) užtikrinimo būdas yra investicijų projektų vertinimas, atranka ir įgyvendinimo valdymas. Rinkos ekonomikos sąlygomis inovacijų investicinė veikla glaudžiai susijusi su investicijų projekto sudarymu ir įgyvendinimu, siekiant projekte numatytų tikslų. Taip įmonės gali sėkmingai plėtoti savo investicinę veiklą šiuolaikinėje konkurencinėje kovoje. Racionaliam investicijų atrankos tikslingumui nustatyti reikia projektų kompleksinės vertinimo metodikos, užtikrinančios valstybės ir investuotojo tikslus. Straipsnio tyrimo tikslas - išanalizuoti investicinių projektų atrankos vertinimą ir pateikti optimalios atrankos metodą. Investicijų projekto optimaliai atrankai vertinti siūlomas formalizuotas ekspertinis straipsnio autoriaus modifikuotas PSP metodas, kurį taikant galima objektyviai atlikti ir pagrįsti investicinių projektų veiksmingumą naudojant kompleksinį (suminį) įvertinimą pagal atskirus dalinius kiekybinius ir kokybinius rodiklius bei jų svarbumo reikšmę. Dėl savo universalumo, tikslumo ir pagrindimo laipsnio, kuris reikalingas racionaliems valdymo sprendimams priimti, siūloma investicinių projektų atrankos kompleksinio vertinimo metodika. Tai gali būti svarus pagrindas gaunant ES struktūrinių fondų paramą arba atrenkant ir ranguojant projektus, padedančius tiksliau įgyvendinti valstybinę investicinę programą.Reikšminiai žodžiai: Formalus eksperimentinis modifikuotas metodas prioritetų paskirstymui ir atrankai; Investicinio projekto vertinimas ir atranka; Investicinis projektas; Kompleksinis vertinimas; PERT (programos vertinimas ir techninė priežiūra); PERT metodologija; Complex evaluation; Evaluation and selection of the investment project; Formalistic experimental modified method of priority allocation and selection; Investment project; PERT (Program Evaluation and Review Technique); PERT methodology.

ENUnder the modern world market conditions the investment activity of enterprises is increasing. Therefore, one of the main aspects of the investment activity guarantee is a selection and apprehension of the main principles of the investment control and possibilities of different uses of the investment instruments. For the optimum selection of the investment projects it is suggested to use a formalistic experimental author's modified method of priority allocation and selection, which gives an opportunity to evaluate the investment project according to different partial criteria and their meaning of importance. Working out this way a complex evaluation of each chosen investment project is obtained. Using the suggested MPSP (modified method of priority allocation and selection) the investment projects are evaluated with qualitative and quantitative criteria. So this method can be used when qualitative criteria of evaluation are predominated. Formalistic methods of analysis cannot be used to establish quantitative criteria and those small projects when it is relatively too expensive to apply other usual methods of the financial economic analysis. Method MPSP selection is universal and ordinary so it can be used to establish the efficiency of different projects, to classify projects, to model the strategy of the state economy. If you like to control the realization of the chosen investment project more effectively and rationally it is suggested to use PERT (Program Evaluation and Review Technique). The main control elements of the investment project are reviewed in the article using PERT which is useful to draw up an optimistic reticular schedule of the investment work implementation. [text from author]

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29405
Updated:
2023-05-10 10:45:38
Metrics:
Views: 56    Downloads: 26
Export: