Ūkių finansinių rodiklių lyginamoji analizė Europos Sąjungos šalyse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkių finansinių rodiklių lyginamoji analizė Europos Sąjungos šalyse
Alternative Title:
Comparable analysis of financial ratios of farms in European Union countries
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2010, Nr. 1 (7), p. 13-19
Keywords:
LT
ES; Efektyvumas; Pelningumas; Stabilumas; Trumpalaikis mokumas; Ūkiai; Europos Sąjunga (European Union).
EN
EU; Efficiency; European Union; Farms; Profitability; Short-term solvency; Stability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami pagrindiniai ES šalių ūkių finansiniai rodikliai, atliekama jų lyginamoji analizė ir interpretacija finansų valdymo požiūriu. Toks tyrimas atliktas pirmą kartą. Jo mokslinis naujumas pasireiškia tiek metodologijoje (dėl žemės ūkio finansinių rodiklių skaičiavimo metodikos specifiškumo bei FADN duomenų ribotumo), tiek empiriniuose tyrimuose. Straipsnio autorės apskaičiavo keturiolika trumpalaikio mokumo, pelningumo, stabilumo ir efektyvumo rodiklių bei palygino juos skirtingų ES šalių ūkiuose. Tyrimo metu nustatyta labai didelė ES šalių ūkių finansinių rodiklių reikšmių sklaida. Straipsnyje pateikiamos didžiausios ir mažiausios finansinių rodiklių reikšmės, Lietuvos ūkių finansiniai rodikliai lyginami su vidutiniais ES ir Baltijos šalių ūkių rodikliais, argumentuojamos rodiklių reikšmės ir nurodomos galimos priežastys. Tyrimo rezultatais gali pasinaudoti Lietuvos ūkininkų ūkiai ir žemės ūkio bendrovės, valdydami finansus bei ES institucijos, formuodamos ES paramos žemės ūkiui politiką ir vertindamos šios paramos efektyvumą. [Iš leidinio]

ENArticle presents the main financial ratios of EU countries' farms, their comparative analysis and interpretation from the financial management point of view. This study was carried out for the first time. Its scientific novelty asserts both in methodology (because of the specification of methodics used for calculating agricultural financial ratios and the limitations of the FADN data) and empirical studies. The authors calculated fourteen short-term solvency, profitability, stability and efficiency ratios and compared them in different EU countries' farms. The study showed that there is a broad spread of financial ratios' values in EÜ countries' farms. There are the maximum and minimum financial ratios' values listed in this article. The Lithuanian farms' financial performance is compared with the average of EU and the Baltic countries' farms, the values are reasoned and the possible causes are exposed in the article. The study results are available for Lithuanian farmers and agricultural companies. It is also useful for EU institutions when formulating EU agricultural policy and for assessing the effectiveness of support. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43711
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: