Komandinio darbo kompetencijos ir jų tyrimo metodologija: slaugytojų veiklos požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komandinio darbo kompetencijos ir jų tyrimo metodologija: slaugytojų veiklos požiūriu
Alternative Title:
Teamwork competencies and their reswearch methodology from the standpoint of nurses’ activity
Publication Data:
Kaunas : Judex, 2005.
Pages:
399 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — 1. Komandinio darbo kompetencijos kaip profesinės kompetencijos elementai slaugos veikloje: 1.1. Komandinis darbas - socialinių tyrimų objektas; 1.1.1. Komandinio darbo koncepcijos kompleksiškumas; 1.1.2. Komandinio darbo kompetencijos kaip profesinės kompetencijos elementai; 1.2. Profesinė slaugos veikla - tarpdisciplininių tyrimų objektas: 1.2.1. Profesinės slaugos veiklos samprata; 1.2.2. Profesinės slaugos veiklos tarpdiscipliniškumas: biomedicinos, filosofijos ir socialinių mokslų aspektai; 1.3. Slaugos profesinio instituto virsmas pasauliniame kontekste: 1.3.1. Slaugos instituto vystymosi procesas; 1.4. Slaugytojų komandinio darbo kompetencijų vystymo ypatumai profesinėje slaugos veikloje: 1.4.1. Slaugytojų kompetencijų ir jų vystymo charakteristikos realizuojamų veiklos vaidmenų kontekste; 1.4.2. Komandinio darbo kompetencijų vystymo ypatumai slaugytojų populiacijoje — 2. Komandinio darbo kompetencijų edukacinė diagnostika slaugytojų populiacijoje: metodologija ir metodika; 2.1. Diagnostinio tyrimo pagrindimas — 3. Kokybinės edukacinės diagnostikos metodika ir rezultatai: 3.1. Kokybinė turinio analizė - kokybinės edukacinės diagnostikos metodas; 3.2. Nestandartizuoto klausimyno slaugytojams pagrindimas; 3.3. Kokybinės edukacinės diagnostikos tyrimo imties charakteristikos; 3.4. Slaugytojų atsakymų kokybinė turinio analizė: 3.4.1. Slaugos paradigmos samprata - slaugytojų kompetencijų realizavimo profesinėje veikloje pagrindas; 3.4.2. Slaugytojų nuostatos, vertybės ir lūkesčiai kaip kompetencijų vystymo prielaida; 3.4.3. Interakcijos procesas kaip komandinio darbo įgyvendinimo slaugytojų populiacijoje prielaida; 3.4.4. Kokybinio tyuimo rezultatų aptarimas.4. Kiekybinės edukacinės diagnostikos metodika ir rezultatai: 4.1. Komandinio darbo testo „Team-Puls” charakteristikos; 4.2. Kiekybinės edukacinės diagnostikos tyrimo imties charakteristikos; 4.3. Slaugytojų komandinio darbo kompetencijų raiška ir vystymo tendencijos: 4.3.1. Slaugytojų komandinio darbo charakteristikų raiškos ypatumai: 4.3.1.1. Faktūrinės analizės rezultatų aptarimas; 4.3.2. Slaugytojų komandinio darbo kompetencijų plėtojimo edukaciniai poreikiai: 4.3.2.1. Koreliacinės analizės rezultatų aptarimas; 4.3.3. Komandinio darbo kompetencijų integravimo į slaugytojų profesinio ugdymo curriculum modeliavimas — Išvados — Literatūra — Summary.
Keywords:
LT
Darbo organizavimas / Organisation of work; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta komandinio darbo kompetencijų koncepcijos analizei ir šių kompetencijų tyrimo metodologijos (besiremiančios kokybinės ir kiekybinės edukacinės diagnostikos nuoseklumo realizavimu) pagrindimui slaugytojų veiklos požiūriu. Pristatomas mokslinis darbas pasižymi multidiscipliniškumu, nes čia integruotos edukologijos, slaugos, vadybos ir iš dalies sociologijos bei psichologijos sritys. Tačiau esminėmis monografijos "linijomis" išlieka (1) edukologijos ir slaugos bei (2) kokybinės ir kiekybinės paradigmų suderinamumas bei integravimas. Monografiją sudaro penkios dalys: Pirmoje dalyje komandinis darbas pagrindžiamas kaip socialinių tyrimų, o profesinė slaugos veikla - kaip tarpdisciplininių tyrimų objektai. Teorinio tyrimo išdavoje atskleidžiamos slaugos profesinio instituto virsmo pasauliniame kontekste stadijos ir dimensijos bei atskleidžiami slaugytojų komandinio darbo kompetencijų vystymo ypatumai profesinėje slaugos veikloje. Antroje dalyje pristatomas edukacinės diagnostikos tyrimo (integruojančio kokybinę ir kiekybinę paradigmas) dizaino pagrindimas. Trečioji dalis skirta kokybinės, o ketvirtoji - kiekybinės edukacinės diagnostikos duomenų analizei, rezultatų pristatymui bei apibendrinimui. Penktojoje dalyje pristatomos bendrosios išvados. Monografija yra naudinga socialinių ir sveikatos mokslų atstovams. [Iš Pratarmės]Reikšminiai žodžiai: Komanda; Komandinis darbas; Komandinio darbo kompetencijos; Slaugytojas; Team; Teamwork; Teamwork competencies; Nurses.

ENVarious foreign and Lithuanian researchers investigate the concept of teamwork. The most important characteristic of teamwork is the competence of team members. The concept competence is closely related to the ability to manage complex situations and apply knowledge, skills on various levels of activity, and, thus, to present itself as an urgent research object for social sciences. The theoretical construct of competencies broadened the meaning of the notion competence and became an essential purposive category in education, manifested by activity, social and personal competencies. Competencies is a core theme in education, management, psychology, nursing. The place of competence and competencies is in the junction between continuous professional development of nurses and nursing activity, and the research of competencies strives to find the possibilities to integrate activity, its requirements, and personal qualities of nurses as well as the process of their permanent education. In spite of various investigations in the context of the concept competence, it is important to ascertain, that a conditionally neglected research sector exists here - the latter includes the qualities of teamwork competencies and the characteristics of these competencies, that are urgent for nurses as well as the developmental peculiarities of teamwork competencies in vocational education of nurses. [...] The aim of the monograph is complex: to substantiate theoretically teamwork competencies as an element ofprofessional competence of nurses and to present the methodology ofnurses of teamwork research. [...]. [Extract, p. 360-364]

ISBN:
995558145X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84158
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 476
Export: